Dozvola za upravljanje tuđim vozilom

Dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu je međunarodno priznati unificiran dokument kojim vlasnik vozila drugoj osobi dozvoljava prelazak granice i upravljanje vozilom registriranim u Republici Hrvatskoj izvan njenih granica

Potrebni dokumenti za dobivanje dozvole su:
  • osobna iskaznica vlasnika vozila
  • prometna dozvola vozila
  • važeća vozačka dozvola korisnika
  • važeća osobna iskaznica ili putovnica korisnika (obvezna kada se punomoć daje stranom državljaninu).

Dozvola se može izdati vozačima samo za vozila u vlasništvu hrvatskih državljana koja su registrirana u Republici Hrvatskoj. Vlasnik vozila mora biti prisutan prilikom izdavanja dozvole.

Dozvola se bez prisutnosti vlasnika može izdati kada korisnik posjeduje punomoć ovjerenu od javnog bilježnika ili veleposlanstva Republike Hrvatske i potpisanu od vlasnika vozila, kojom mu je omogućeno neograničeno korištenje vozila.  

Dozvola se izdaje na tri jezika: hrvatskom, engleskom i francuskom.

 

Trajanje dozvole i cijena

Dozvola se izdaje odmah i vrijedi najviše godinu dana od dana izdavanja. Cijena je 60 kuna. 

Postupak dobivanja dozvole za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu kada je vlasnik vozila pravna osoba ili kada je vozilo u leasingu provjerite na mrežnim stranicama Hrvatskog autokluba

Dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu.