Dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu

Dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu je međunarodno priznati dokument kojim vlasnik vozila registriranog u Republici Hrvatskoj dozvoljava drugoj osobi vozaču upravljanje tim vozilom u inozemstvu

Dozvola se izdaje temeljem pisanog zahtjeva vlasnika i korisnika vozila. Izdaje se vozačima isključivo za upravljanje vozilom registriranim u Republici Hrvatskoj.


Rok važenja

Dozvola se izdaje odmah i s rokom važenja do jedne godine od dana izdavanja.


Potrebni dokumenti ako je vlasnik vozila fizička osoba

 1. Važeća osobna iskaznica (ili putovnica) vlasnika vozila
 2. Prometna dozvola vozila za koje se traži Dozvola
 3. Važeća osobna iskaznica (ili putovnica) korisnika
 4. Važeća vozačka dozvola korisnika
 5. Ovjerena punomoć (ako vlasnik nije prisutan) - Punomoć (fizička osoba).


Potrebni dokumenti ako je vlasnik vozila pravna osoba

 1. Izvadak iz sudskog registra
 2. Važeća osobna iskaznica (ili putovnica) prisutne osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe - vlasnika vozila
 3. Prometna dozvola vozila za koje se traži Dozvola
 4. Važeća osobna iskaznica (ili putovnica) korisnika
 5. Važeća vozačka dozvola korisnika
 6. Ovjerena punomoć (ako vlasnik nije prisutan) - Punomoć (pravna osoba).

Cijena: 60 kuna

Popis lokacija na kojima možete izvaditi Dozvolu pronađite na mrežnoj stranici Hrvatskog autokluba.
 

Dodatne informacije:

Hrvatski autoklub