Autoškole

U autoškolu se možete upisati najranije šest mjeseci prije nego što navršite minimalnu dob propisanu za izdavanje vozačke dozvole u odabranoj kategoriji

Program osposobljavanja vozača provode autoškole, a sve imaju jedinstven program nastave. Koju ćete školu odabrati ovisi o vama, a pri izboru, osim cijene, u obzir možete uzeti i materijalno-tehničku opremljenost škole (učionice, vozila i dr.).

Propisana dob

Upisati se možete najranije šest mjeseci prije nego što navršite dob koja je propisana za izdavanje vozačke dozvole u kategoriji koju želite:
 • navršenih 15 godina za mopede i lake četverocikle (kategorija AM) 
 • navršenih 16 godina za motocikle sa ili bez bočne prikolice, radnog obujma motora do 125 cm3 i snage motora od najviše 11kW i odnosom snage i mase koji ne prelazi 0,1 kW/kg, za motorna vozila na tri kotača čija snaga nije veća od 15 kW (kategorija A1) 
 • navršenih 18 godina za motocikle sa ili bez bočne prikolice, čija snaga ne prelazi 35 kW i čiji omjer snaga/masa ne prelazi 0,2 kW/kg, a ne potječu od vozila čija je snaga dvostruko veća i više (kategorija A2)
 • navršene 24 godine za motocikle sa ili bez bočne prikolice, motorna vozila na tri kotača čija je snaga veća od 15 kW (kategorija A)
 • minimalna starosna dob za kategoriju A je 24 godine, odnosno 20 godina ako vozač ima vozačku dozvolu za upravljanje vozilom A2 kategorije najmanje dvije godine. Minimalna starosna dob za vozilo na tri kotača A kategorije je 21 godina
 • navršenih 18 godina za motorna vozila, osim vozila AM, A1, A2, A, F i G kategorije čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3500 kg i koja su dizajnirana i konstruirana za prijevoz ne više od osam putnika, ne računajući sjedalo za vozača; motorna vozila ove kategorije mogu biti u kombinaciji s priključnim vozilom čija najveća dopuštena masa ne prelazi 750 kg. Ne dovodeći u pitanje odredbe propisa o tipnom odobrenju vozila o kojima je riječ, motorna vozila u ovoj kategoriji mogu se kombinirati s priključnim vozilom čija je najveća dopuštena masa veća od 750 kg, pod uvjetom da najveća dopuštena masa ove kombinacije vozila nije veća od 4250 kg. U slučaju da je najveća dopuštena masa takve kombinacije vozila veća od 3500 kg, takvom kombinacijom vozač može upravljati samo nakon što je položio vozački ispit za tu kombinaciju vozila iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom (kategorija B) 
 • navršenih 18 godina za kombinaciju vozila koja se sastoji od vučnog vozila kategorije B i priključnog vozila, pri čemu najveća dopuštena masa priključnog vozila nije veća od 3500 kg (kategorija BE) 
 • navršenih 18 godina za motorna vozila osim onih iz kategorije D1, D ili F, čija je najveća dopuštena masa veća od 3500 kg, ali nije veća od 7500 kg i koja su projektirana i izrađena za prijevoz najviše osam putnika uz vozača; motorna vozila u ovoj kategoriji mogu se kombinirati s priključnim vozilom čija najveća dopuštena masa nije veća od 750 kg (kategorija C1)
 • navršenih 18 godina za kombinaciju vozila koja se sastoji od vučnog vozila kategorije C1 i njegovog priključnog vozila koje ima najveću dopuštenu masu veću od 750 kg, pod uvjetom da najveća dopuštena masa kombinacije vozila nije veća od 12.000 kg i kombinaciju vozila koja se sastoji od vučnog vozila kategorije B i njegovog priključnog vozila koje ima najveću dopuštenu masu veću od 3500 kg, pod uvjetom da najveća dopuštena masa kombinacije vozila nije veća od 12.000 kg (kategorija C1E) 
 • navršena 21 godina za motorna vozila, osim onih iz kategorije D1, D ili F, čija je najveća dopuštena masa veća od 3500 kg (kategorija C). Iznimno 18 godina, ako vozač posjeduje početne kvalifikacije dobivene sukladno propisu kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu i za vozila koja koristi policija, vatrogasna služba i za vozila koja provode ispitivanje na cesti u svrhu popravka i održavanja
 • navršena 21 godina za kombinaciju vozila koja se sastoji od vučnog vozila kategorije C kategorije i priključnog vozila čija najveća dopuštena masa iznosi više od 750 kg (kategorija CE). Iznimno 18 godina, ukoliko vozač posjeduje početne kvalifikacije dobivene sukladno propisu kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu 
 • navršena 21 godina za motorna vozila projektirana i izrađena za prijevoz najviše 16 putnika uz vozača i čija maksimalna duljina nije veća od 8 m; motorna vozila ove kategorije mogu se kombinirati s priključnim vozilom čija najveća dopuštena masa nije veća od 750 kg (kategorija D1)
 • navršena 21 godina za kombinaciju vozila koja se sastoji od vučnog vozila kategorije D1 i njegovog priključnog vozila koje ima najveću dopuštenu masu veću od 750 kg (kategorija D1E) 
 • navršene 24 godine za motorna vozila projektirana i izrađena za prijevoz više od osam putnika uz vozača; motorna vozila ove kategorije mogu se kombinirati s priključnim vozilom čija najveća dopuštena masa nije veća od 750 kg (kategorija D)
 1. Iznimno 21 godina, ako je vozač uspješno stekao ubrzanu početnu kvalifikaciju sukladno propisu kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu, i obavlja linijski prijevoz putnika do 50 km (kategorija D)
 2. Iznimno 23 godine, ako je vozač uspješno stekao ubrzanu početnu kvalifikaciju sukladno propisu kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu (kategorija D)
 3. Iznimno 21 godina, ako je vozač uspješno stekao početnu kvalifikaciju sukladno propisu kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu i za vozila koja koristi policija, vatrogasna služba, te za vozila koja provode ispitivanje na cesti u svrhu popravka i održavanja (kategorija D)
 • navršene 24 godine za kombinaciju vozila koja se sastoji od vučnog vozila kategorije D i njegovog priključnog vozila koje ima najveću dopuštenu masu veću od 750 kg (kategorija DE).
 1. Iznimno 21 godina, ako je vozač uspješno stekao ubrzanu početnu kvalifikaciju sukladno propisu kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu, i obavlja linijski prijevoz putnika do 50 km (kategorija DE)
 2. Iznimno 23 godina, ako je vozač uspješno stekao ubrzanu početnu kvalifikaciju sukladno propisu kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu (kategorija DE)
 3. Iznimno 21 godina, ako je vozač uspješno stekao početnu kvalifikaciju sukladno propisu kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu (kategorija DE)
 • navršenih 16 godina za traktore sa ili bez prikolice (kategorija F) 
 • navršenih 16 godina za radne strojeve (kategorija G) 
 • navršena 21 godina za tramvaje (kategorija H).   


Zdravstveni pregled

Za upis u autoškolu morate proći zdravstveni pregled za vozače kojim će se utvrditi jeste li duševno i tjelesno sposobni upravljati vozilom. Pregledi se uz naknadu obavljaju u zdravstvenim ustanovama i trgovačkim društvima koja obavljaju djelatnost medicine rada ili kod specijalista medicine rada/sporta u privatnoj praksi.

Iznimno, za kategorije F, G i AM, zdravstveni pregled možete obaviti i kod svog izabranog doktora opće/obiteljske medicine.
 

Program nastave i ispit

Sam program nastave obuhvaća tri predmeta:
 • prometni propisi i sigurnosna pravila
 • pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći
 • upravljanje vozilom.

Na praktični dio ispita iz nastavnog predmeta "Upravljanje vozilom" izlazite nakon što ste s uspjehom položili ispite iz nastavnih predmeta „Prometni propisi i sigurnosna pravila“ i „Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći“.

Ispit iz nastavnog predmeta „Upravljanje vozilom“ ste dužni položiti u roku od 18 mjeseci od položenog ispita iz predmeta "Prometni propisi i sigurnosna pravila". Ako kandidat ne položi dio ispita "Upravljanje vozilom" u propisanom roku od 18 mjeseci, upućuje se na dodatno osposobljavanje u trajanju od najmanje 12 nastavnih sati za B kategoriju, a za ostale kategorije upućuje se na dodatno osposobljavanje u trajanju od najmanje tri nastavna sata, te ponovno polaganje ispita iz tog nastavnog predmeta.

Kad položite praktični dio ispita iz nastavnog predmeta „Upravljanje vozilom“, od ovlaštene stručne organizacije, odnosno HAK-a, dobit ćete uvjerenje o položenom vozačkom ispitu s kojim ćete u policijskoj upravi odnosno postaji zatražiti izdavanje vozačke dozvole.
 


Dodatne informacije: 

Hrvatski autoklub - Postani vozač