Strani državljani u RH

Prijava boravka - državljani EGP-a

Pravila za prijavu privremenog i stalnog boravka za državljane Europskog gospodarskog prostora (zemlje EU-a te Norveške, Islanda i
Lihtenštajna) i Švicarske Konfederacije 

Prijava boravka - državljani trećih zemalja

Državljanin treće zemlje je osoba koja nema državljanstvo država Europskog gospodarskog prostora (Europska unija, Lihtenštajn, Norveška, Island) i Švicarske Konfederacije

Rad stranaca

Stranac u RH može raditi s dozvolom za boravak i rad ili potvrdom o prijavi rada, a državljanima EGP-a i članovima njihovih obitelji dovoljna je potvrda o prijavi privremenog boravka ili boravišna iskaznica

Vize

Saznajte koji su vam dokumenti (vize ili dozvole) potrebni za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj

Izdavanje vize na granici

Zahtjev za izdavanje vize možete predati i na graničnim prijelazima

Produljenje roka valjanosti vize

Vizu je moguće produljiti, poništiti ili ukinuti

Međunarodna zaštita (3)

Strancu u Republici Hrvatskoj može biti odobrena međunarodna, supsidijarna ili privremena zaštita

Državljani EU-a - glasovanje u RH

Državljani drugih država članica EU s prijavljenim prebivalištem ili privremenim boravkom u RH trebaju se registrirati kako bi mogli ostvariti biračko pravo

Vozila stranih državljana

Saznajte koja su pravila za sudjelovanje u prometu u Hrvatskoj za motorna vozila stranih državljana

Prekršajne kazne u prometu

Ako kao strani državljanin počinite prometni prekršaj na području Republike Hrvatske, podliježete odgovarajućim kaznenim sankcijama

Sigurna turistička sezona

Od 1. srpnja do 1. rujna u gradovima na hrvatskoj obali strani policijski službenici doprinose većem osjećaju sigurnosti inozemnih gostiju i omogućuju bolju suradnju pri rješavanju kaznenih djela