195 - Služba traganja i spašavanja na moru

U slučaju nesreće na moru pomoć zatražite od Službe traganja i spašavanja na moru putem besplatnog telefona 195

U slučaju nesreće ili nezgode na moru nazovite 195, besplatni telefonski broj Nacionalne središnjice za traganje i spašavanje na moru.

Upućujete li poziv iz fiksne ili mobilne mreže, isto birajte 195.

Pomoć možete zatražiti i preko jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112 koji će poziv prespojiti na Nacionalnu središnjicu.


Razgovor s operaterom Nacionalne središnjice

Operateru Nacionalne središnjice trebate što je moguće preciznije reći gdje se nalazite  i objasniti zovete li zbog:
  • potonuća
  • požara
  • prodora mora
  • nasukavanja
  • sudara
  • onesposobljenosti za plovidbu (kvar motora, kormila, puknuće jarbola, nestanak goriva...)
  • gubitka plovila
  • medicinske intervencije (hitni prijevoz, evakuacija, medicinski savjeti...)
  • kupača, daskaša ili ronioca u nevolji
  • ili bilo koje druge vrste nesreće na moru.


Postupak do dolaska pomoći

Do dolaska službe postupite prema uputama operatera.

Više o ustroju službe i zadaćama Nacionalne središnjice za traganje i spašavanje na moru možete pronaći na stranicama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

Traganje i spašavanje.