Prijava i pohvala državnih službenika

Kako se žaliti na rad policijskog službenika

Provjerite na koji način možete podnijeti pritužbu ili predstavku na rad odnosno postupanje policijskog službenika ukoliko smatrate da su vama ili nekoj drugoj osobi provrijeđena prava

Prijava neetičnog ponašanja državnog službenika

Neetično ponašanje državnih službenika možete prijaviti na besplatni telefon 0800 0304 ili putem e-pošte na adresu: prituzbe@uprava.hr

Pohvala policijskog službenika

U slučaju da ste iznimno zadovoljni postupanjem policijskih službenika, svoju pohvalu možete uputiti njihovim nadređenima ili na e-poštu: policija@mup.hr