Prijava korupcije

Saznajte kako prijaviti svoje sumnje u bilo koji oblik korupcije - podmićivanje, pronevjeru, sukob interesa, pristranost, iznuđivanje

Korupcija je svaki čin kojim se, suprotno javnom interesu, nedvojbeno krše moral i pravne norme te povređuju temelji vladavine prava.

Ako želite upozoriti na neki oblik korupcije (podmićivanje, pronevjeru, sukob interesa, pristranost, iznuđivanje), možete se obratiti Ministarstvu unutarnjih poslova na dežurni broj 192, telefonski broj najbliže policijske postaje ili najbližem policijskom službeniku.

U slučaju saznanja o korupciji, policiji se možete obratiti i putem posebnih linija:
  • besplatni telefon 0800-5092, od 0 do 24 svaki dan - radnim danom
  • besplatni telefaks 0800-8092, od 0 do 24 svaki dan
  • e-mail: korupcija@mup.hr.
 

Prijava organiziranog kriminala

Ako imate ozbiljna i konkretna saznanja o organiziranom kriminalu ili o počinjenju kaznenih djela primanja i davanja mita možete se obratiti Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala (USKOK) putem pošte, telefona, faksa, e-maila ili osobnim dolaskom u Ured, i to:
  • uredu u Zagrebu na adresi Gajeva 30a, 10 000 Zagreb, na broj telefona: 01/4591-874, putem faxa: 01/4591-878 ili na e-mail: uskok.zg@uskok.hr
  • odsjeku u Splitu na adresi Gundulićeva 29 A/III, 21 000 Split, na broj telefona: 021/387-623, putem faxa: 021/387-625 ili na  e-mail: uskok.st@uskok.hr 
  • odsjeku u Rijeci na adresi Frana Kurelca bb, 51 000 Rijeka, na broj telefona: 051/327-224, putem faxa: 051/327-297 ili na e-mail: uskok.ri@uskok.hr
  • odsjeku u Osijeku na adresi Kapucinska 21, 31 000 Osijek, na broj telefona: 031/215-261, putem faxa: 031/215- 261 ili na e-mail: uskok.os@uskok.hr
 
Svoja saznanja o korupcijskim kaznenim djelima možete prijaviti i Sektoru za sprječavanje korupcije Ministarstva pravosuđa i uprave na e-mail: antikorupcija@mpu.hr. Zaprimljene predstavke i eventualnu dokumentaciju Sektor za sprječavanje korupcije proslijedit će nadležnim državnim tijelima na daljnje postupanje.



Više informacija o podnošenju kaznene prijave i anonimne kaznene prijave možete pročitati na stranicama Državnog odvjetništva Republike Hrvatske

DORH - Kaznena prijava i anonimna kaznena prijava


Dodatne informacije:

Ministarstvo pravosuđa i uprave - Antikorupcija