Prijava kaznenog djela

Kaznenu prijavu podnosite pismeno ili usmeno nadležnom državnom odvjetništvu ili policiji, osobno ili putem telefona 192

Ako raspolažete konkretnim informacijama o nekom kaznenom djelu ili samo sumnjate na njega, dužni ste podnijeti kaznenu prijavu.

Prijavu podnosite nadležnom općinskom ili županijskom državnom odvjetništvu, pismeno ili usmeno. 
 

Prijava policiji

Kazneno djelo možete prijaviti i policiji, osobno ili putem dežurnog telefona 192. 

Policija će vašu prijavu proslijediti nadležnom državnom odvjetništvu i istodobno raditi na otkrivanju počinitelja. 

Kako postupiti kod prijave policiji i kome se obratiti pogledajte na stranici Ministarstva unutarnjih poslova 

Prijava kaznenog djela.