E-dojave

Policijski službenici i vozila opremljeni su kamerama, a građani putem pametnih telefona mogu dojavljivati sumnjive događaje

Događaje u čiju zakonitost sumnjate možete dojaviti policiji putem aplikacije za pametne telefone, kojom šaljete fotografiju događaja, a poželjno i geografske koordinate i opis događaja, čime na brz način možete anonimno komunicirati s policijskim službenicima i obavijestiti ih o potencijalnom prekršaju i/ili kaznenom djelu.

Operativno-komunikacijski centar procjenjuje dojave i odlučuje je li potrebno žurno postupanje ili je odbijaju kao nevažnu.

Aplikacije možete preuzeti na stranicama MUP-a za Android, Windows i Apple korisničko okruženje

Aplikacije za e-dojave sumnjivih događaja.