Zaštita prava potrošača

Zaštita ekonomskih interesa, pravo na informiranje i izobrazbu, udruživanje potrošača i zastupljenost u radu tijela koja rješavaju pitanja od njihova interesa, neka su od temeljnih prava potrošača

Zakonom o zaštiti potrošača uređuje se zaštita osnovnih prava potrošača pri kupnji proizvoda i usluga, kao i pri drugim oblicima stjecanja proizvoda i usluga na tržištu, i to:

1. pravo na zaštitu ekonomskih interesa potrošača,
2. pravo na zaštitu od opasnosti za život, zdravlje i imovinu,
3. pravo na pravnu zaštitu potrošača,
4. pravo na informiranje i izobrazbu potrošača,
5. pravo na udruživanje potrošača u svrhu zaštite njihovih interesa, i
6. pravo na predstavljanje potrošača i sudjelovanje predstavnika potrošača u radu tijela koja rješavaju pitanja od njihova interesa.


Nositelji zaštite potrošača

Nositelji zaštite potrošača su: Hrvatski sabor, Vlada Republike Hrvatske, ministarstvo nadležno za poslove zaštite potrošača, nadležne inspekcije, Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača, poslovna udruženja, udruge za zaštitu potrošača, jedinice lokalne samouprave i ostala tijela javne vlasti, svatko iz svoje nadležnosti.

Ministarstvo nadležno za zaštitu potrošača je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta - Zaštita potrošača.