Savjetovanje potrošača

Zatražite savjet ili pomoć u zaštiti svojih potrošačkih prava

Savjetovanje potrošača namijenjeno je potrošačima – fizičkim osobama koji sklapaju pravni posao ili djeluju na tržištu u svrhe koje nisu namijenjene njihovoj poslovnoj djelatnosti niti obavljanju djelatnosti slobodnog zanimanja. Savjetovanje potrošača ne podrazumijeva zastupanje potrošača u postupcima pred redovnim sudovima.  
 
Upite potrošača putem besplatnog telefonskog broja 0800/414-414 zaprima Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta svakog radnog dana od 10 do 14 sati. 
Pozivom na besplatni potrošački telefon 0800/414-414 omogućava se pružanje besplatnog savjeta potrošačima na području Republike Hrvatske vezano uz zaštitu njihovih ekonomskih interesa u nastupu pred trgovcem.
 
Upite je moguće podnijeti i putem Centralnog informacijskog sustava za zaštitu potrošača (CISZP), koji je namijenjen pružanju odgovora i savjeta, te podnošenju zahtjeva za inspekcijskim nadzorom vezano isključivo uz prava potrošača.