Europski potrošački centar Hrvatska

Europski potrošački centar Hrvatska pomaže potrošačima u rješavanju prekograničnih pritužbi i sporova

Europski potrošački centar Hrvatska dio je mreže Europskog potrošačkog centra (ECC-Net) koji daje savjete i osigurava informacije o prekograničnoj kupovini te u suradnji s drugim Europskim potrošačkim centrima pomaže potrošačima u rješavanju prekograničnih pritužbi i sporova. 

Europski potrošački centar Hrvatska može:
  • dati savjete o potrošačkim pravima kada kupujete u EU, Norveškoj ili Islandu, 
  • dati savjete o potrošačkim pravima u slučaju prekogranične pritužbe na trgovca sa sjedištem u drugoj zemlji EU-a, Norveškoj ili Islandu, 
  • kontaktirati Europski potrošački centar u zemlji trgovca i tražiti da, u vaše ime, kontaktiraju trgovca i pokušaju pronaći rješenje za vašu pritužbu, 
  • savjetovati vas o budućim koracima ako sporazumno rješenje nije moguće, npr. uputiti vas na izvansudsku nagodbu ili poduzimanje druge odgovarajuće radnje, 
  • ako je vaš slučaj izvan nadležnosti Europskog potrošačkog centra, savjetovati vas kome trebate uputiti žalbu ili vam pomoći u pronalaženju odgovarajućeg nadležnog tijela.

Europski potrošački centar Hrvatska ne može:
  • obvezati trgovce da poduzmu odgovarajuće mjere, 
  • biti vaš pravni zastupnik, 
  • rješavati pritužbe hrvatskih potrošača na hrvatske trgovce, 
  • rješavati pritužbe na trgovce iz zemlja izvan Europske unije, Norveške ili Islanda (npr. iz Kanade ili SAD-a).


Pritužba

Ako imate pritužbu najprije se obratite trgovcu jer mnoga iskustva su pokazala da se većina problema riješi u suradnji s trgovcem.

Trgovcu pošaljite pisanu pritužbu, e-poštu ili faks kako biste imali potvrdu o podnošenju pritužbe. Adresu trgovca možete pronaći na web stranici trgovca, u općim uvjetima ili u ugovoru o prodaji.