Račun

Trgovac vam je obvezan izdati račun za prodani proizvod ili obavljenu uslugu u papirnatom ili elektroničkom obliku te omogućiti provjeru ispravnosti zaračunatog iznosa

Račun za prodani proizvod ili obavljenu uslugu sačuvajte jer ćete s njim lakše ostvariti svoja potrošačka prava u slučaju reklamacije.
 

Provjera računa

Na vaš zahtjev, trgovac vam mora omogućiti provjeru ispravnosti zaračunatog iznosa za kupljene proizvode ili pružene usluge. Izdavanje računa nije dopušteno posebno naplaćivati. 

Trgovac se mora pridržavati istaknute maloprodajne cijene i uvjeta prodaje.
 

Ponuda za usluge popravka i održavanja

Za usluge popravka i održavanja proizvoda čija je vrijednost veća od 500 kuna, trgovac vam mora ispostaviti ponudu s opisom radova te upotrijebljenog materijala i dijelova za popravak. 
 

Dodatna plaćanja 

Prije nego što sklopite ugovor ili budete obvezani odgovarajućom ponudom, trgovac mora zatražiti vaš izričit pristanak za bilo koje dodatno plaćanje koje biste kao potrošač bili dužan izvršiti osim plaćanja koje je ugovoreno kao protučinidba za glavnu činidbu trgovca.

U slučaju da niste dali izričit pristanak, već se trgovac poslužio opcijom prešutnog prihvata od strane potrošača, imate pravo zatražiti povrat bilo kojeg dodatnog iznosa koji ste platili temeljem takve opcije.

Ugovor o uslugama uvijek zaključujte s osobama koje svoje usluge nude kao obrtnici ili poduzeća jer ste najmanje pravno zaštićeni kada dogovarate radove s osobama koje rade "na crno".
 

Savjeti i prijave

Savjet možete dobiti preko besplatnog potrošačkog telefona 0800/414-414. Vaši upiti se zaprimaju svakog radnog dana od 10 do 14 sati.

Pitanja u vezi svojih prava ili zahtjev za inspekcijski nadzor možete uputiti i putem aplikacije Centralni informacijski sustav za zaštitu potrošača.

Nakon ispunjavanja i slanja jednostavnog obrasca, sustav će vaš predmet automatski proslijediti Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta ili Državnom inspektoratu, a vama poslati PIN uz pomoć kojega možete pratiti stanje podnesenog predmeta.