Krivotvorine i piratstvo

Piratstvo i krivotvorenje srodni su po tome što se u oba slučaja radi o neovlaštenom korištenju prava intelektualnog vlasništva

Krivotvoreni proizvodi ili krivotvorine su proizvodi neovlašteno označeni tuđim zaštićenim žigom koji najčešće imitiraju originalni proizvod označen žigom tako da na prvi pogled stvaraju dojam da se radi o originalnom proizvodu. Stavljanjem u promet krivotvorina krše se odredbe Zakona o žigu, te u određenim slučajevima, odredbe Kaznenog zakona (Glava 27).

Piratski proizvodi (kolokvijalno „pirati“) su proizvodi na kojima se nalaze glazbena (audio) djela, kinematografska (audiovizualna) ili druga autorska djela snimljena na nosačima zvuka i/ili slike bez odobrenja autora ili njegovog ovlaštenog predstavnika kao i proizvodi kojima se povrjeđuje industrijski dizajn. Neovlašteno davanje na korištenje, skidanje i distribuiranje audio i audiovizualnih djela te softvera  na internetu naziva se internetskim piratstvom. Stavljanjem u promet piratskih proizvoda krše se odredbe Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima te, u određenim slučajevima, odredbe Kaznenog zakona (Glava 27).
 
Većina nezakonitih aktivnosti vezanih uz prodaju krivotvorina i piratskih sadržaja danas se odvija putem interneta (oglašavanjem u oglasnicima i na društvenim mrežama te ponudom na posebnim internetskim stranicama).
 

Kako prepoznati krivotvorine i piratske proizvode na tržištu

Potrošač se može zaštititi od kupovine krivotvorine (proizvoda neovlašteno označenog zaštićenim žigom) prvenstveno odabirom mjesta kupnje. Originalni proizvodi sa zaštićenim žigom u pravilu se ne prodaju na klupama, otvorenim prostorima i sličnim mjestima (sajmovima, tržnicama i sl.). Loša kvaliteta izrade i niska cijena također ukazuju na mogućnost da se radi o krivotvorini.

Porijeklo proizvoda je također jedan od mogućih pokazatelja, a moguće ga je utvrditi uvidom u obavijest bilo originalno ušivenu na proizvodu od strane proizvođača, bilo priloženu uz proizvod kao obavijest o proizvodu na hrvatskom jeziku koja je obavezna prilikom stavljanja proizvoda u promet na hrvatskom tržištu.

Poseban oprez preporuča se potrošačima prilikom kupnje proizvoda putem internetskih servisa (e-trgovina). Originalne proizvode označene žigom (kolokvijalno „brendirane“) prodavat će, u pravilu, samo nositelji žiga odnosno njihovi ovlašteni internetski distributeri ili korisnici licence, putem svojih internetskih prodavaonica.

Potrošači mogu prepoznati piratske proizvode prema sljedećem:
  • mjesto kupnje glazbenog nosača zvuka ili nosača zvuka i slike sa snimljenim filmovima ili drugim audiovizualnim djelima, računalnim igricama i sl. može ukazivati na to da se radi o piratskom proizvodu. Ako se takvi proizvodi prodaju na štandovima, sajmovima, tržnicama ili drugim prigodnim prodajama postoji mogućnost da se na prodaju nudi piratski proizvod
  • niska cijena proizvoda može biti jedan od pokazatelja da se posumnja u originalnost proizvoda, kao i sam vanjski izgled proizvoda (omot CD-a ili DVD-a je preslika originala, ne navodi se diskograf odnosno producent ili nedostaju neki drugi podaci, koji se uobičajeno navode pri legalnoj objavi djela).

Za korištenje autorskih djela putem Interneta te putem mobilnih uređaja potrebno je koristiti legalne internetske servise, koji nude korisnicima autorska djela iz različitih kategorija (glazbu, filmove, računalne igrice, e-knjige i sl.) uz plaćanje odgovarajuće naknade za autore i druge nositelje prava.
 

Prijava krivotvorine ili piratskog proizvoda

Ako posumnjate da ste kupili krivotvoreni ili piratski proizvod, odnosno da se takav proizvod nalazi u prometu na tržištu, možete podnijeti prijavu Ministarstvu financija, Carinskoj upravi, pozivom na besplatni broj telefona Operativnog dežurstva Carinske uprave 0800/12-22.
Prijavu možete podnijeti i pisanim putem na adresu sjedišta: Ministarstvo financija, Carinska uprava, Humboldtova 4a, 10 000 Zagreb ili elektroničkom poštom na adresu: operativno@carina.hr.

Prijava Ministarstvu financija, Carinskoj upravi treba sadržavati:
  1. ime i prezime fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe koja je podnositelj prijave – ako prijavitelj želi primiti obavijest o poduzetim radnjama i mjerama, potrebno je navesti adresu na koju će stići odgovor
  2. ime i prezime fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe koja se prijavljuje, adresu sjedišta i adresu objekta u kojem se vrši povreda (ako je različita od sjedišta) te po mogućnosti osobni identifikacijski broj (OIB) prijavljenog subjekta. Adresa prijavljenog subjekta ujedno određuje i lokaciju Područnog carinskog ureda ili Carinskog ureda koji je nadležan za obavljanje nadzora
  3. predmet prijave - objasniti povredu propisa sažeto i što preciznije
  4. prateću dokumentaciju – ako je dostupna (račun o kupnji i/ili neka druga dokumentacija koja je priložena uz kupljeni proizvod).
 

Dodatne informacije:

Stop krivotvorinama i piratstvu

Kazneni zakon

Zakon o kaznenom postupku

Državni zavod za intelektualno vlasništvo

 

Dokumenti