Akcije, sezonska sniženja, rasprodaje i popusti

Kad kupujete na sniženju, rasprodaji ili akcijskoj prodaji imate ista prava kao u redovitoj prodaji

Prodaja proizvoda i usluga po cijenama nižim od cijena u redovnoj prodaji smatra se posebnim oblikom prodaje. Takav način prodaje obuhvaća, između ostalog, akcijsku prodaju, rasprodaju, sezonsko sniženje, prodaju proizvoda s greškom i prodaju proizvoda kojima istječe rok uporabe.

Prilikom obavljanja posebnog oblika prodaje, trgovac je dužan istaknuti cijenu u redovnoj prodaji i cijenu tijekom trajanja posebnog oblika prodaje, osim u slučaju ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija i ugovora sklopljenih na daljinu te u slučajevima kada posebni oblik prodaje traje najdulje tri dana.
 
Ako trgovac, kao poseban uvjet prodaje, odobrava popust za pojedine proizvode ili skupine proizvoda, tada je dužan jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti cijenu, kao što se ističe prilikom posebnih oblika prodaje.
 

Akcijska prodaja

Akcijska prodaja je prodaja određenih proizvoda po cijeni koja je niža od cijene tog proizvoda u redovnoj prodaji.
 

Rasprodaja

Rasprodaja je prodaja proizvoda po nižoj cijeni u slučaju prestanka poslovanja trgovca, kada je poslovanje trgovca ozbiljno ugroženo, kod prestanka poslovanja u dosadašnjim poslovnim prostorijama, kod prestanka prodaje određenog proizvoda te kod obavljanja složenijih građevinskih radova unutar ili na poslovnim prostorijama.
 

Sezonsko sniženje

Sezonskim sniženjem smatra se prodaja proizvoda po sniženoj cijeni nakon proteka sezone i to najviše dva puta godišnje. Zimsko sniženje započinje od 27. prosinca, a ljetno od 1. srpnja i može trajati najdulje 60 dana.

U okviru sezonskog sniženja iskazuju se redovna cijena i nova snižena cijena.
 
Ukoliko u razdoblju sezonskog sniženja nisu prodani svi proizvodi, trgovac može nastaviti s prodajom proizvoda po sniženoj cijeni sve do isteka zaliha, a takvu prodaju nije dopušteno oglašavati kao sezonsko sniženje.
 

Proizvod s greškom

Proizvode s greškom trgovac mora fizički odvojiti te jasno, vidljivo i čitljivo obilježiti na proizvodu ili na prodajnom mjestu da je riječ o prodaji proizvoda s greškom, te mora upoznati potrošača u čemu se sastoji greška na proizvodu.

Ako je trgovac jasno ukazao na grešku, za kupljenu robu ne možete tražiti povrat novca.
 

Proizvod kojem istječe rok uporabe

Proizvod koji se prodaje po nižoj cijeni od cijene u redovnoj prodaji jer mu istječe rok uporabe mora imati dodatno jasno, vidljivo i čitljivo istaknut krajnji rok uporabe.
 

Prava kupca

Za kupnju na sniženju kupac ima ista prava kao u redovnoj prodaji. Saznajte kada je moguća reklamacija proizvoda i usluga s nedostatkom.

Reklamacija proizvoda i usluga s nedostatkom
 

Savjeti i prijave

Savjet možete dobiti preko besplatnog potrošačkog telefona 0800/414-414. Vaši upiti se zaprimaju svakog radnog dana od 10 do 14 sati.

Pitanja u vezi svojih prava ili zahtjev za inspekcijski nadzor možete uputiti i putem aplikacije Centralni informacijski sustav za zaštitu potrošača.

Nakon ispunjavanja i slanja jednostavnog obrasca, sustav će vaš predmet automatski proslijediti Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta ili Državnom inspektoratu, a vama poslati PIN uz pomoć kojega možete pratiti stanje podnesenog predmeta.