Usluge elektroničkih komunikacija

Prigovor i reklamacija provode se kroz dva stupnja kod operatora, a nakon toga se možete obratiti Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti (HAKOM)

Operatori elektroničkih komunikacijskih usluga moraju svojim korisnicima osigurati:
  • sve potrebne informacije o uvjetima i načinima pružanja usluga
  • primjerenu zaštitu od zloporaba i prijevara
  • kontrolu troškova kroz transparentne i specificirane račune
  • pravo na limitiranje budućih troškova putem jednostavnih dodatnih zahtjeva.
 

Postupak osporavanja

Ako imate prigovor na iznos računa, kakvoću elektroničke komunikacijske usluge ili na povrede odredaba pretplatničkog ugovora u postupku osporavanja osobito je važno poštovati propisani postupak i procedure.

Prigovor i reklamacija (na ispostavljeni račun, na kakvoću usluge i zbog povreda odredaba pretplatničkog ugovora) podnose se u pisanoj formi i provode kroz dva stupnja kod operatora, nakon čega je moguć i postupak pri Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti (HAKOM).
 

Prigovori i reklamacije operatoru

Rokovi za prigovore su sljedeći:
  • 30 dana od dana dospijeća računa
  • 30 dana od dana pružanja usluge
  • 15 dana od saznanja za radnju ili propust operatora javnih komunikacijskih usluga.

Kako ne bi došlo do nepotrebnog isključenja usluga, ne zaboravite uplatiti nesporni dio računa i uredno plaćajte sve sljedeće neosporavane račune.

Ako niste zadovoljni pisanim odgovorom, možete podnijeti reklamaciju Povjerenstvu za rješavanja reklamacija korisnika u roku od 30 dana od dana zaprimanja odgovora na prigovor.
 

Zahtjev za rješavanje spora HAKOM-u

Nakon pisanog odgovora Povjerenstva u roku od 30 dana možete podnijeti pisani zahtjev za rješavanje spora HAKOM-u na adresu: Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10 110 Zagreb. Saznajte kako se žaliti operatoru.
 
Ako nakon provedenih postupaka ne budete zadovoljni poduzetim mjerama, možete pokrenuti zaštitu pred nadležnim sudom.
 

Gubitak ili krađa uređaja

U slučaju gubitka ili krađe vašeg uređaja odmah o tome obavijestite svog operatora kako vam ne bi nastali neželjeni troškovi, i podnesite prijavu policiji. 
 

Savjeti i prijave

Savjete i pitanja u vezi svojih prava ili zahtjev za inspekcijski nadzor možete uputiti i putem interneta, preko aplikacije Centralni informacijski sustav za zaštitu potrošača.

Nakon ispunjavanja i slanja jednostavnog obrasca, sustav će vaš predmet automatski proslijediti Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta ili Državnom inspektoratu, a vama poslati PIN uz pomoć kojega možete pratiti stanje podnesenog predmeta.

Saznajte korisne savjete, upute i postupke za zaštitu korisnika elektroničkih komunikacijskih usluga:

Zaštita korisnika elektroničkih komunikacijskih usluga