Javne usluge

Pružanje javnih usluga

Ako u sudskom postupku osporavate račun, davatelj javnih usluga ne smije Vam obustaviti davanje usluge sve do okončanja sudskog postupka pod uvjetom da podmirujete nesporne račune

Opskrba električnom energijom

Iznose mjesečnih novčanih obveza (akontacijske rate) za pretpostavljeni utrošak električne energije imate pravo osporavati u roku od 15 dana od dana njihovog izdavanja

Usluge elektroničkih komunikacija

Prigovor i reklamacija provode se kroz dva stupnja kod operatora, a nakon toga se možete obratiti Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti (HAKOM)

Izdvajanje iz zajedničkog toplinskog sustava

Iz zajedničkog toplinskog sustava možete se izdvojiti ili kao krajnji kupac na zajedničkom mjerilu ili kao zgrada