Oružje

Oružje se razvrstava u četiri kategorije, a ovisno o kategoriji mijenjaju se i vaše obaveze

Oružje kategorije A, kao i hladno oružje kojem je osnovna namjena napad ili nanošenje ozljeda te hladno oružje kada se nosi na javnim mjestima, spada u zabranjeno oružje.

Za oružje kategorije B potrebno je prethodno odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova (MUP-a), za oružje kategorije C samo prijava MUP-u, dok za oružje kategorije D nije potrebno niti odobrenje niti prijava.
 
Oružje kategorije B jedino je za čiju nabavu, držanje i/ili nošenje, fizičke i pravne osobe moraju ispunjavati određene uvjete.

Koje oružje spada u koju kategoriju možete pročitati na stranicama MUP-a

Popis oružja po kategorijama.
 

Oružje kategorije B

Zahtjev za nabavu oružja podnosite u policijskoj upravi ili postaji prema mjestu vašeg prebivališta.

Uvjeti za nabavu oružja su:
  • da ste stariji od 21 godine
  • da imate opravdani razlog za nabavu oružja
  • da niste pravomoćno kazneno osuđeni niti prekršajno kažnjeni za određena kaznena djela i prekršaje, a posebice za one s elementima nasilja
  • ne smiju postojati druge okolnosti koje ukazuju da bi oružje moglo biti zlouporabljeno
  • trebate imati uvjete za siguran smještaj i čuvanje oružja
  • morate raspolagati tehničkim znanjem i vještinom za pravilnu uporabu oružja i poznavati zakonske odredbe vezane uz oružje
  • morate biti zdravstveno sposobni za držanje i nošenje oružja, što se utvrđuje zdravstvenim pregledom.
 
Iznimno od propisane dobne granice, policijskim službenicima Ministarstva unutarnjih poslova, pripadnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske i pravosudne policije te zaštitarima, koji su prema posebnim propisima ovlašteni držati i nositi oružje, kao i članovima športske streljačke udruge koji se aktivno natječu u streljaštvu i osobama s položenim lovačkim ispitom, odobrenje za nabavu oružja može se izdati s navršenih 18 godina.

Odobrenje za nabavu oružja fizičkoj i pravnoj osobi izdaje se s rokom važenja od šest mjeseci od dana izdavanja.

U roku od osam dana od nabave oružja, u policijskoj upravi ili postaji prema mjestu prebivališta predaje se zahtjev za registraciju oružja, a zbog utvrđivanja istovjetnosti podataka oružje je potrebno donijeti. Fizičkoj osobi se izdaje oružni list za držanje ili oružni list za držanje i nošenje oružja, a pravnoj osobi odobrenje za držanje oružja.

Na jedan obrazac oružnog lista za držanje ili držanje i nošenje oružja mogu se upisati tri komada oružja. Izdaje se s rokom važenja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti, a može se produžiti tri puta.

Osoba je obavezna izvijestiti policijsku upravu ili postaju o izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite, kojeg će pak policijska uprava ili postaja izvijestiti o osobama kojima je izdan oružni list. 
 
Oružje se ne smije nositi bez oružnog lista.


Oružje kategorije C

Fizičke osobe starije od 18 godina i pravne osobe dužne su u roku od osam dana od dana nabave, oružje kategorije C prijaviti MUP-u, za što će im se izdati potvrda.
 

Dodatne informacije:

MUP - Oružje
 
MUP - Izgled oružnog lista