Opasnosti, nesreće i katastrofe

Potresi

Potresi se ne mogu predvidjeti, događaju se iznenada i bez upozorenja, stoga je korisno znati kako postupati u slučaju istih

Požari

Educirajte se o osnovnim požarnim opasnostima i učite najmlađe kako pozvati pomoć vatrogasaca

Poplave

Poplave se mogu pravovremeno predvidjeti i prognozirati, ali vrlo često mogu nastati iznenada

Opasne kemikalije

Nesreće prouzročene u radu s opasnim tvarima – kemikalijama su kemijske nesreće

Nuklearne i radiološke nesreće

U slučaju nuklearne ili radiološke nesreće odmah se sklonite na sigurno mjesto ili se evakuirajte

Znakovi za uzbunjivanje

Javno uzbunjivanje se u Hrvatskoj provodi sustavom sirena