Rješavanje sporova

Za zaštitu svojih potrošačkih prava možete se obratiti sudu časti Hrvatske gospodarske komore ili Hrvatske obrtničke komore

Ako su povrijeđena vaša potrošačka prava, za zaštitu se možete obratiti:
  • trgovcu ili pružatelju usluga - dužni su odgovoriti u roku od 15 dana od zaprimljenog prigovora,
  • povjerenstvu za reklamacije javnih usluga osnovanih pri javnim poduzećima za: distribuciju električne energije, distribuciju prirodnog plina, distribuciju toplinske energije, elektroničke komunikacijske usluge, opskrbu plinom u javnoj usluzi, za obavljanje dimnjačarskih poslova, poštanskih usluga i za prijevoz putnika u javnom prometu.

Postupak za ostvarivanje potrošačkih prava (korisnika javnih usluga):
  • trgovac koji pruža javnu uslugu dužan je omogućiti potrošaču podnošenje pisanog prigovora i bez odgađanja odgovoriti u roku od 15 dana,
  • po primitku odgovora na pisani prigovor, potrošač može podnijeti reklamaciju povjerenstvu za pružatelje javnih usluga,
  • povjerenstvo mora pisanim putem odgovoriti potrošaču na zaprimljene reklamacije u roku od 30 dana od dana zaprimanja iste,
  • tek nakon što je potrošač iscrpio postupak pisanog prigovora prema trgovcu, odnosno za javne usluge iscrpio postupak reklamacije povjerenstvu, može zatražiti pomoć Tržišne inspekcije ili pokrenuti izvansudski ili sudski postupak, vezano za daljnje ostvarenje svojih potrošačkih prava. 

Ukoliko spor koji imate s trgovcem niste uspjeli riješiti putem pisanog prigovora, sudski postupak nije jedino rješenje koje Vam stoji na raspolaganju. Naime, u tom ste slučaju u mogućnosti podnijeti prijedlog za rješavanjem spora s trgovcem jednom od tijela koja se bave alternativnim rješavanjem potrošačkih sporova u Republici Hrvatskoj. Postoji čitav niz prednosti radi kojih bi se građani u određenim trenucima trebali odlučiti za pokretanje alternativnog načina rješavanja spora, umjesto da pokrenu postupak pred redovnim sudom.

Prednost alternativnog rješavanja potrošačkih sporova je u tome što je ovakav način puno fleksibilniji od upućivanja tužbe sudu, provodi se u neformalnijem okruženju, predstavlja manji trošak kako za potrošača tako i za trgovca. Također, ukoliko dođe do dogovora u ovakvim sporovima, isti predstavlja prihvatljivo rješenje za obje strane u sporu.

Alternativno rješavanje potrošačkih sporova provode sljedeća tijela:

1. Hrvatska gospodarska komora: 2. Hrvatska obrtnička komora: 3. Hrvatska udruga poslodavaca: 4. Hrvatska udruga za mirenje: 5. Hrvatski ured za osiguranje: 6. Profi Test d.o.o.: