Autorsko pravo i srodna prava

Zaštita autorskih i srodnih prava ima izniman značaj za održavanje i razvoj potencijala kreativnih poduzeća

Autorsko pravo je pravo autora u pogledu njegovog autorskog djela.

Autori djela iz područja književnosti, znanosti i umjetnosti imaju isključivo pravo korištenja svog djela, a drugima mogu odobriti ili zabraniti korištenje djela.

Autor može zabraniti odnosno pod ugovorenim uvjetima odobriti umnožavanje, javnu izvedbu, snimanje, emitiranje, prijevod ili prilagodbu svog djela. Autori često imovinska (ekonomska) prava nad svojim djelima ustupaju pojedincima ili pravnim osobama koje ih mogu najbolje komercijalno iskorištavati, u zamjenu za plaćanje naknade koje ovise o korištenju djela. Međutim, moralna prava autora vezana su uz osobu autora i nisu prenosiva. Moralna prava autora samo su djelomično prenosiva u slučaju smrti autora.

Autorskim pravom ne štiti se ideja nego autorsko djelo koje je izražaj ideje, bez obzira na vrstu ili kvalitetu izražavanja. Autorsko pravo nastaje samim ostvarenjem djela i, za razliku od većine drugih oblika intelektualnog vlasništva, ne podliježe administrativnim ili registracijskim postupcima.
 

Srodna prava

Srodna prava su prava koja su bliska (odnosno srodna ili susjedna) autorskom pravu, pretpostavljaju već postojanje autorskog djela i imaju svoj poseban predmet zaštite, a u Hrvatskoj pružaju zaštitu:
  • umjetnicima izvođačima na njihovim izvedbama
  • proizvođačima fonograma na njihovim fonogramima
  • filmskim producentima (proizvođačima videograma) na njihovim videogramima
  • organizacijama za radiodifuziju na njihovim emitiranjima
  • nakladnicima na njihovim izdanjima
  • proizvođačima baza podataka na njihovim bazama.


Ostvarivanje prava

Ostvarivanje prava može biti:
  • individualno - ostvarivanje prava koje se odnosi na pojedinačno korištenje autorskog djela odnosno predmeta zaštite srodnih prava, prema odgovarajućem ugovoru između nositelja prava i korisnika predmeta zaštite, a obavlja ga nositelj prava osobno ili putem zastupnika
  • kolektivno - ostvarivanje prava obavlja udruga nositelj prava koja ima za obavljanje takve djelatnosti odobrenje Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo. Zavod može izdati odobrenje za obavljanje predmetne djelatnosti samo jednoj udruzi za pojedinu vrstu nositelja prava, i to onoj koja ima najveći broj članova na temelju dobivenih punomoći, uz primjeren broj ugovora o uzajamnom zastupanju sa stranim udrugama. Udruga može ostvarivati jednu, dvije ili više vrsta prava koja se, u pravilu, odnose na pojedinu vrstu nositelja autorskog prava, odnosno srodnih prava.


Dodatne informacije:

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima

Udruge za kolektivno ostvarivanje  prava (udruge nositelja prava) u Hrvatskoj

Državni zavod za intelektualno vlasništvo - Autorsko pravo i srodna prava