Kategorizacija ugostiteljskih i turističkih objekata, objekata u domaćinstvu i objekata na OPG-u

Ovisno o vrsti objekta, razvrstavanje i kategorizaciju obavlja Ministarstvo turizma ili ured državne uprave županije u kojoj se objekt nalazi

Ugostiteljski/turistički objekti, objekti u domaćinstvu i objekti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (OPG), mogu početi s radom ako su ishodili rješenje za obavljanje ugostiteljske/turističke djelatnosti te istaknuli propisanu standardiziranu oznaku (ploču) na vidljivom mjestu na objektu.
 
Ugostiteljski objekti iz skupine HoteliKampovi i Ostali ugostiteljski objekti za smještaj, ovisno o vrsti objekta, kategoriziraju se u kategorije od dvije do pet zvjezdica (iznimno iz skupine hoteli - turistički apartmani kategoriziraju se  u kategorije od dvije do četiri zvjezdice i pansion u kategorije standard i komfor), objekti u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu od dvije do pet zvjezdica, objekti u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u seljačkom domaćinstvu od dva do četiri sunca, dok se vrsta marina iz skupine luke nautičkog turizma kategoriziraju kategorijama od dva do pet sidara, a plovni objekti nautičkog turizma od dva do pet kormila.
 
Ministarstvo turizma razvrstava i kategorizira ove smještajne i turističke objekte:
  • hoteli, aparthoteli, turistička naselja, turistički apartmani, integralni hoteli, difuzni hoteli, hoteli baština (heritage), hoteli posebnog standarda, lječilišni, dodjeljuje oznaku kvalitete za hotel i dodjeljuje oznake posebnog standarda za hotel
  • kampovi (kamp)
  • luke nautičkog turizma (marine).

Uredi državne uprave u županijama provode upravni postupak razvrstavanja ili postupak razvrstavanja i kategorizacije ovisno o vrsti objekta:
  • iz skupine hoteli (pansion)
  • iz skupine Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (sobe za iznajmljivanje, apartmani, studio apartmani, kuće za odmor, prenoćište, odmaralište za djecu, hostel, planinarski dom, lovački dom, učenički ili studentski dom ili akademis, objekti za robinzonski smještaj)
  • objekti u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (sobe u domaćinstvu, apartmani u domaćinstvu, studio apartmani u domaćinstvu, kuća za odmor u domaćinstvu, kamp u domaćinstvu, kamp odmorište u domaćinstvu i kamp odmorište – robinzonski smještaj)
  • objekti u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (vinotočje/kušaonica, izletište, sobe, apartmani, ruralna kuća za odmor, kamp, kamp odmorište, kamp odmorište – robinzonski smještaj i dodjeljuje oznaku kvalitete za Izletište, Sobe, Apartmane, Ruralna kuće za odmor i Kampove)
  • iz skupine restorani, barovi, catering objekti i objekti jednostavnih usluga (restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, pizzeria, bistro, slastičarnica, objekt brze prehrane, kavana, noćni klub, noćni bar, disco klub, caffe bar, pivnica, buffet, krčma, konoba, klet, beach bar, kušaonica, pripremnica obroka – catering, objekt jednostavnih usluga u kiosku, objekt jednostavnih brzih usluga, objekt jednostavnih usluga u nepokretnom vozilu, objekt jednostavnih usluga u šatoru, objekt jednostavnih usluga na klupi i objekt jednostavnih usluga na kolicima).
  • luke nautičkog turizma (sidrište, suha marina, odlagalište plovnih objekata)
  • plovne objekte nautičkog turizma (plovni objekti za izlete, plovni objekti za krstarenje).


Dodatne informacije:

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti

Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "Restorani", "Barovi", "Catering objekti" i "Objekti jednostavnih usluga"

Zakon o pružanju usluga u turizmu