Kategorizacija ugostiteljskih i turističkih objekata, objekata u domaćinstvu i objekata na OPG-u

Ovisno o vrsti objekta, razvrstavanje i kategorizaciju obavlja Ministarstvo turizma ili ured državne uprave županije u kojoj se objekt nalazi

Ugostiteljski i turistički objekti, objekti u domaćinstvu i objekti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (OPG), mogu početi s radom ako su ishodili rješenje za obavljanje ugostiteljske/turističke djelatnosti te istaknuli propisanu standardiziranu oznaku (ploču) na vidljivom mjestu na objektu.

Ugostiteljski objekti kategoriziraju se u vrste i sa sljedećim kategorijama:
 
Iz skupine „Hoteli“:
 • Hotel baština (heritage) – bez kategorije
 • Difuzni hotel – bez kategorije
 • Hotel (s depandansom), Aparthotel (s depandansom), Turističko naselje – dvije do pet zvjezdica
 • Turistički apartmani – dvije do četiri zvjezdice
 • Pansion – kategorije standard i komfor
 • Integralni hotel – kao vrsta ne označava se kategorijom, nego se sastoji od objekata kojima su utvrđene kategorije od tri do pet zvjezdica
 • Lječilišne vrste – ima kategoriju sukladno vrsti
 • Hotel posebnog standarda – nema kategoriju.

 Iz skupine „Kampovi“:
 • Kamp – dvije do pet zvjezdica
 • Kamp odmorište – bez kategorije

Iz skupine „Objekti u domaćinstvu“:
 • Soba, Apartman, Studio apartman, Kuća za odmor, Kamp – od dvije do pet zvjezdica
 • Kamp odmorište, Kamp odmorište-robinzonski smještaj – bez kategorije

Iz skupine „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“:
 • Soba, Studio apartman – dvije do četiri zvjezdice
 • Apartman, Kuća za odmor – dvije do pet zvjezdica
 • Prenoćište, Učenički dom ili Studentski dom ili Akademis, Odmaralište za djecu, Hostel, Lovački dom, Planinarski dom, Objekt za vrstu robinzonski smještaj – bez kategorije

Iz skupine „Objekti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu“:
 • Vinotočje/Kušaonica, Izletište – bez kategorije
 • Soba, Apartman, Ruralna kuća za odmor, Kamp – dva do četiri sunca
 • Kamp odmorište, Kamp odmorište-robinzonski smještaj – bez kategorije

Iz skupine „ Luke nautičkog turizma“:
 • Sidrište, Odlagalište plovnih objekata, Suha marina – bez kategorije
 • Marina – dva do pet sidara

Iz skupine „Plovni objekti nautičkog turizma“:
 • Plovni objekti za izlete, Plovni objekti za krstarenje – dva do pet kormila

 
Ministarstvo turizma razvrstava i kategorizira ugostiteljske i turističke objekte iz skupine:
 • Hoteli – Hotel baština (heritage), Difuzni hotel, Hotel, Aparthotel, Turističko naselje, Turistički apartmani, Integralni hotel, Lječilišne vrste, Hotel posebnog standarda;
 • Kampovi – Kamp;
 • Luke nautičkog turizma - Marina.

Uz razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih objekata, Ministarstvo turizma provodi postupak za dodjelu oznake Kvalitete (Q) za Hotel i dodjeljuje oznake posebnog standarda za objekte iz skupine Hoteli (osim za Pansion i Lječilišnu vrstu). Oznake posebnog standarda koje se dodjeljuju su: Business (Poslovni), Meetings (Za sastanke), Congress (Kongresni), Club (Klub), Casino (Kasino), Holiday Resort (Odmorišni), Coastal Holiday Resort (Priobalni odmorišni), Family (Obiteljski), Small & Friendly (Mali i prijateljski), Senior Citizens (Za starije osobe), Helath & Fitness (Zdravlje i fitness), Wellness, Diving Club (Ronilački klub), Motel (Motel), Ski (Ski), Za osobe s invaliditetom i Bike (Za bicikliste).

Uredi državne uprave u županijama i Grad Zagreb, gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša provode upravni postupak razvrstavanja ili postupak razvrstavanja i kategorizacije ovisno o vrsti objekta:
 • Iz skupine Hoteli – Pansion;
 • Ostali ugostiteljski objekti za smještaj - Soba, Apartman, Studio apartman, Kuća za odmor, Prenoćište, Odmaralište za djecu, Hostel, Planinarski dom, Lovački dom, Učenički ili Studentski dom ili Akademis, Objekti za robinzonski smještaj);
 • Objekti u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu - Soba, Apartman, Studio apartman, Kuća za odmor, Kamp, Kamp odmorište i kamp odmorište – robinzonski smještaj;
 • Objekti u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu - Vinotočje/kušaonica, Izletište, Soba, Apartman, Ruralna kuća za odmor, Kamp, Kamp odmorište, Kamp odmorište – robinzonski smještaj; Uredi državne uprave i Grad Zagreb, dodjeljuju i oznaku kvalitete za vrste Izletište, Soba, Apartman, Ruralna kuća za odmor i Kamp;
 • Iz skupine Restorani, Barovi, Catering objekti i Objekti jednostavnih usluga - restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, pizzeria, bistro, slastičarnica, objekt brze prehrane, kavana, noćni klub, noćni bar, disco klub, caffe bar, pivnica, buffet, krčma, konoba, klet, beach bar, kušaonica, pripremnica obroka (catering), objekt jednostavnih usluga u kiosku, objekt jednostavnih brzih usluga, objekt jednostavnih usluga u nepokretnom vozilu (ili priključnom vozilu), objekt jednostavnih usluga u šatoru, objekt jednostavnih usluga na klupi i objekt jednostavnih usluga na kolicima;
 • Iz skupine Luke nautičkog turizma - Sidrište, Odlagalište plovnih objekata, Suha marina;
 • Iz skupine Plovnih objekata nautičkog turizma - Plovni objekti za izlete, Plovni objekti za krstarenje.


Dodatne informacije:

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti

Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "Restorani", "Barovi", "Catering objekti" i "Objekti jednostavnih usluga"

Zakon o pružanju usluga u turizmu