Turizam

Prijava i odjava gostiju

Strane goste obvezni ste prijaviti turističkoj zajednici kao i nadležnoj policijskoj upravi

Kategorizacija ugostiteljskih i turističkih objekata, objekata u domaćinstvu i objekata na OPG-u

Ovisno o vrsti objekta, razvrstavanje i kategorizaciju obavlja Ministarstvo turizma ili ured državne uprave županije u kojoj se objekt nalazi

Turistička inspekcija

Turističkoj inspekciji možete prijaviti sve nepravilnosti u obavljanju ugostiteljske djelatnosti i pružanju ugostiteljskih usluga i/ili usluga u turizmu

Prijava posade i putnika na plovilima

Ako se bavite iznajmljivanjem jahti i brodica, posadu i putnike možete prijaviti putem internetske aplikacije e-Crew