Što je usluga Moj profil?

Usluga Moj profil preuzima središnju ulogu u novom korisničkom iskustvu, jer se svi korisnici prijavom u sustav e-Građani i korištenjem navigacijske trake automatski prijavljuju i u uslugu Moj profil. Moj profil sadrži sljedeće funkcionalnosti:
  • funkcionalnost korisnički definiranih prečica prema često korištenim elektronički uslugama
  • upravljanje korisnikovim akcijama:
    • Dodavanje nove grupe prečica
    • Postavke automatskih dozvola
    • Pregled povijesti pristupa na portal
    • Pregled korištenih vjerodajnica.