Potpore za usavršavanje zaposlenih

Potpore omogućavaju usklađivanje sa zahtjevima tržišta i održavanje konkurentnosti

Namijenjene su poslodavcima koji zbog promjena proizvodnih procesa, prelaska na nove tehnologije ili nedostatka kvalificirane radne snage imaju potrebu dodatno osposobiti svoje zaposlenike.

Potpore za usavršavanje iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje (HZZ) dodjeljuju se za obuke:
  • novozaposlene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju iz evidencije nezaposlenih
  • zaposlene osobe s ciljem podizanja konkurentnosti postojeće radne snage, prema odabiru poslodavca uz uvjet da su u radnom odnosu na neodređeno vrijeme
  • zaposlene osobe kojima prijeti gubitak radnog mjesta zbog promjene proizvodnog programa, uvođenja novih tehnologija i viših standarda.
  • Hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva
 
Intenzitet potpore ne premašuje 50 posto prihvatljivih troškova, a može se povećati do maksimalnog intenziteta potpore od 70 posto prihvatljivih troškova.

Maksimalni iznos potpore za usavršavanje po pojedinom polazniku iznosi 18.000 kn.
 
Prihvatljivi troškovi su sljedeći:
  • troškovi predavača, za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u usavršavanju
  • troškovi poslovanja povezani s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s programom usavršavanja (npr. putni troškovi, troškovi materijala i potrošne robe izravno povezanih s programom, amortizacija alata i opreme ako se upotrebljavaju isključivo za program usavršavanja). Troškovi smještaja su isključeni, osim najnižih nužnih troškova smještaja za polaznike usavršavanja koji su radnici s invaliditetom
  • troškovi savjetodavnih usluga povezanih s programom usavršavanja (primjerice, ukoliko poslodavac uvodi nove tehnologije te izrađuje program usavršavanja, može koristiti savjetodavne usluge vanjskog konzultanta u vezi korištenja tehnologije koju uvodi)
  • dodatni troškovi osoblja i opći neizravni troškovi (administrativni troškovi, najam, režijski troškovi) za sate koje polaznici usavršavanja provedu u usavršavanju.
  • Tečaj hrvatskog jezika za ciljanu skupinu hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva koji je trošak Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Obrazac zahtjeva potpore za usavršavanje možete pronaći na stranicama www.mjere.hr.


Dodatne informacije:

Potpore za usavršavanje - Od mjere do karijere