Potpore za usavršavanje zaposlenih

Potpore omogućavaju usklađivanje sa zahtjevima tržišta i održavanje konkurentnosti

Potpore za usavršavanje iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje (HZZ) dodjeljuju se za obuke:
  • novozaposlenih radnika
  • radnika kojima prijeti gubitak radnog mjesta zbog nedostatka stručnih znanja i vještina
  • radnika s ciljem podizanja konkurentnosti (obuka za rad na više radnih mjesta ili radnih operacija).
 
Intenzitet potpore ne premašuje 50 posto prihvatljivih troškova, a može se povećati do maksimalnog intenziteta potpore od 70 posto prihvatljivih troškova.
 
Prihvatljivi troškovi su sljedeći:
  • troškovi predavača
  • putni troškovi
  • troškovi materijala i potrošne robe
  • amortizacija alata i opreme
  • nužni troškovi smještaja za polaznike usavršavanja koji su radnici s invaliditetom
  • troškovi savjetodavnih usluga
  • troškovi osoblja polaznika usavršavanja i opći neizravni troškovi (administrativni troškovi, najam, režijski troškovi).

Obrazac zahtjeva potpore za usavršavanje možete pronaći na stranicama HZZ-a

Obrazac.


Dodatne informacije:

Hrvatski zavod za zapošljavanje - Potpore za usavršavanje