Potpore za očuvanje radnih mjesta

Potpore za očuvanje radnih mjesta su financijske subvencije usmjerene na poslodavce u svrhu zadržavanja broja postojećih radnika

Potpore za očuvanje radnih mjesta mogu biti:
  • potpore za skraćivanje punog radnog vremena radnika (do 16 radnih sati tjedno)
  • potpore za obrazovanje ili osposobljavanje radnika. 

Potpore se dodjeljuju poslodavcima koji:
  • imaju privremeni pad poslovnih aktivnosti, odnosno ostvareni gubitak u poslovanju
  • izrade program za očuvanje radnih mjesta
  • su regulirali obveze poreza i doprinosa. 

Korištenje potpora:
  • za skraćivanje punog radnog vremena – najduže 12 mjeseci u razdoblju od tri godine
  • za obrazovanje ili osposobljavanje – najduže šest mjeseci. 
 

Zahtjev za dodjelu potpore

Zahtjev za dodjelu potpore poslodavac podnosi Hrvatskom zavodu za zapošljavanje prema sjedištu poslodavca ili sjedištu organizacijske jedinice za koju se traži potpora, na propisanom obrascu, a uz zahtjev podnosi se i program za očuvanje radnih mjesta na propisanom obrascu.

Obrazac zahtjeva možete preuzeti sa stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Zahtjev za dodjelu potpore za očuvanje radnih mjesta.


Dodatne informacije:

Zakon o potporama za očuvanje radnih mjesta