Potpore poslodavcima

E-impuls

Najniži iznos potpore poduzetnicima kroz E-impuls je 30 tisuća kuna, a najveći 300 tisuća kuna

Pravo na oslobođenje od plaćanja doprinosa na osnovicu za mladu osobu

Poslodavac koji s mladom osobom sklopi ugovor o radu na neodređeno vrijeme kroz razdoblje do pet godina dužan je obračunavati samo doprinose iz osnovice

Potpore za očuvanje radnih mjesta

Potpore za očuvanje radnih mjesta su financijske subvencije usmjerene na poslodavce u svrhu zadržavanja broja postojećih radnika

Potpore za usavršavanje zaposlenih

Potpore omogućavaju usklađivanje sa zahtjevima tržišta i održavanje konkurentnosti

Poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

Poslodavci koji zapošljavaju osobe s invaliditetom, kao i osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju mogu ostvariti niz poticaja

Poticaji za zapošljavanje liječenih ovisnika

Saznajte koje poticajne mjere ostvarujete zapošljavanjem liječenih ovisnika o drogama