Štete od strogo zaštićenih životinja

Ako vam životinje strogo zaštićenih vrsta mogu uzrokovati štetu, dužni ste poduzeti sve dopuštene radnje da spriječite nastanak štete

Dopuštene radnje i zahvati su primjerice učinkovito ograđivanje ili ciljano čuvanje dobara i rastjerivanje radi neposrednog čuvanja imovine.

Ako nastanak štete nije moguće spriječiti na opisan način, možete od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja tražiti dopuštenje za izuzeće od provođenja zabranjenih radnji sa strogo zaštićenim životinjama iz prirode, kao što su namjerno hvatanje ili namjerno uznemiravanje.


Naknada štete

U slučaju nastanka štete, kao oštećenik imate pravo na naknadu štete u visini stvarne štete koju nanesu životinje strogo zaštićenih divljih vrsta, ako ste prethodno poduzeli radnje i zahvate kako bi spriječili nastanak štete. U tom slučaju dužni ste najkasnije u roku od tri dana od dana nastanka štete, odnosno najkasnije u roku od 24 sata od dana nastanka štete koju prouzroče strogo zaštićene velike zvijeri na domaćim životinjama, prijaviti nastanak štetnog događaja Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja ili ovlaštenom vještaku Ministarstva, koji sastavlja zapisnik nakon obavljenog očevida.

Iznos naknade štete utvrđuje se sporazumno između Ministarstva i oštećenika na temelju zapisnika, odštetnog cjenika i kriterija za izračun naknade štete.

Tužba za naknadu štete može se podnijeti u roku od 60 dana od datuma donošenja odluke Ministarstva.
 
Popis vještaka, odštetni cjenik, dopuštene radnje i zahvati u cilju sprječavanja štete, kriterije za utvrđivanje nadoknade štete i obrasce zapisnika možete pronaći na stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.