Štete od strogo zaštićenih životinja

Ako vam životinje strogo zaštićenih vrsta mogu uzrokovati štetu, dužni ste poduzeti sve dopuštene radnje da spriječite nastanak štete

Ukoliko vam životinje strogo zaštićenih vrsta mogu uzrokovati štetu, morate poduzeti sve dopuštene radnje i zahvate kako bi spriječili nastanak štete, primjerice učinkovito ograđivanje ili ciljano čuvanje dobara i rastjerivanje radi neposrednog čuvanja imovine.

Ako nastanak štete nije moguće spriječiti na opisan način, možete od Ministarstva zaštite okoliša i energetike tražiti dopuštenje za izuzeće od provođenja zabranjenih radnji sa strogo zaštićenim životinjama iz prirode, kao što su namjerno hvatanje ili namjerno uznemiravanje.
 

Naknada štete

U slučaju nastanka štete, kao oštećenik imate pravo na naknadu štete u visini stvarne štete koju nanesu životinje strogo zaštićenih divljih vrsta ako ste prethodno poduzeli radnje i zahvate kako bi spriječili nastanak štete. U tom slučaju dužni ste najkasnije u roku od tri dana od dana nastanka štete, odnosno najkasnije u roku od 24 sata od dana nastanka štete koju prouzroče strogo zaštićene velike zvijeri na domaćim životinjama, prijaviti nastanak štetnog događaja Ministarstvu zaštite okoliša i energetike ili ovlaštenom vještaku Ministarstva koji sastavlja zapisnik nakon obavljenog očevida.

Iznos naknade štete utvrđuje se sporazumno između Ministarstva i oštećenika na temelju zapisnika, odštetnog cjenika i kriterija za izračun naknade štete.

Tužba za naknadu štete može se podnijeti u roku od 60 dana od datuma donošenja odluke Ministarstva.
 
Popis vještaka, odštetni cjenik, dopuštene radnje i zahvati u cilju sprječavanja štete, kriterije za utvrđivanje nadoknade štete i obrasce zapisnika možete pronaći na stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike
 

Štete od strogo zaštićenih životinja.