Program ruralnog razvoja

Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske predviđeno je sufinanciranje različitih ulaganja u sklopu 16 mjera, s nizom podmjera

Europska komisija je odobrila Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine.

Program definira sljedećih 16 mjera:
 • prenošenje znanja i aktivnosti informiranja
 • savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima
 • sustavi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu
 • ulaganja u fizičku imovinu          
 • obnova poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti
 • razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja
 • temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima
 • ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma
 • uspostava proizvođačkih grupa i organizacija
 • poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene
 • ekološki uzgoj
 • plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima
 • suradnja
 • upravljanje rizicima
 • LEADER (CLLD)
 • tehnička pomoć.

*Pravilnik i ostali dokumenti za 17. mjeru Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku su trenutno još u fazi izrade.

Sve informacije o Programu možete pronaći na stranicama Programa ruralnog razvoja

Program ruralnog razvoja.


Natječaji

Plan objave natječaja.


Više informacija za pomoć poljoprivrednim gospodarstvima i ostalim korisnicima u ostvarivanju prava na potpore u poljoprivredi možete saznati putem aplikacije Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Agronet.
 

Dodatne informacije:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju