Inspekcije Ministarstva poljoprivrede

Ministarstvo poljoprivrede nadležno je za niz inspekcija koje možete kontaktirati

U nadležnosti Ministarstva poljoprivrede nalaze se sljedeće inspekcije:
Prijavu bilo kojoj od inspekcija možete poslati i na adresu e-pošte: prijava@mps.hr.