Poljoprivreda

Poljoprivredna gospodarstva

Upisnik poljoprivrednih gospodarstava je registar poljoprivrednika, a upis u taj registar prvi je korak za ostvarivanje državne potpore

ePI – elektronička poljoprivredna iskaznica

Elektronička poljoprivredna iskaznica (ePI) - službeni je dokument Ministarstva poljoprivrede koji omogućava poljoprivrednicima jednostavno i brzo obavljanje administrativnih postupaka

Tržnica.hr

Platforma Tržnica.hr je nacionalna internet tržnica koja omogućava kupnju i prodaju domaćih proizvoda iz cijele Hrvatske

HRiba – sljedivost ribe

HRiba je web aplikacija Uprave ribarstva Ministarstva poljoprivrede koja omogućuje krajnjim kupcima da na jednostavan i brz način saznaju informacije o proizvodima ribarstva koje kupuju

HRana – upozorenja o hrani

HRana je besplatna mobilna aplikacija koja građanima omogućava tijekom 24 sata dobivanje informacija o upozorenjima o hrani, hrani za životinje i o predmetima i materijalima koji dolaze u neposredan dodir s hranom, a nalaze se na tržištu RH ili EU

Poljoprivredno zemljište (11)

Poljoprivredno zemljište je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu

Komasacija poljoprivrednog zemljišta

Komasacijom se male i usitnjene površine poljoprivrednog zemljišta sjedinjuju u veće. Vlasnici i posjednici zemljišta neće snositi troškove postupka

Korištenje pesticida

Sredstva za zaštitu bilja morate primjenjivati u skladu s uputama, upozorenjima i obavijestima na ambalaži

Zaštita autohtonih proizvoda

Saznajte kako zaštititi autohtone proizvode na nacionalnoj razini i na razini Europske unije

Štete od strogo zaštićenih životinja

Ako vam životinje strogo zaštićenih vrsta mogu uzrokovati štetu, dužni ste poduzeti sve dopuštene radnje da spriječite nastanak štete

Ribarska inspekcija Ministarstva poljoprivrede

Ministarstvo poljoprivrede nadležno je za niz inspekcija koje možete kontaktirati

Divlje vrste i njihovo korištenje

Uzimanje (sakupljanje) iz prirode i održivo korištenje zavičajnih divljih vrsta