Poljoprivreda

Poljoprivredna gospodarstva

Upisnik poljoprivrednih gospodarstava je registar poljoprivrednika, a upis u taj registar prvi je korak za ostvarivanje državne potpore

Program ruralnog razvoja

Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske predviđeno je sufinanciranje različitih ulaganja u sklopu 16 mjera, s nizom podmjera

Poljoprivredno zemljište (11)

Poljoprivredno zemljište je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu

Komasacija poljoprivrednog zemljišta

Komasacijom se male i usitnjene površine poljoprivrednog zemljišta sjedinjuju u veće. Vlasnici i posjednici zemljišta neće snositi troškove postupka

Korištenje pesticida

Sredstva za zaštitu bilja morate primjenjivati u skladu s uputama, upozorenjima i obavijestima na ambalaži

Zaštita autohtonih proizvoda

Saznajte kako zaštititi autohtone proizvode na nacionalnoj razini i na razini Europske unije

Štete od strogo zaštićenih životinja

Ako vam životinje strogo zaštićenih vrsta mogu uzrokovati štetu, dužni ste poduzeti sve dopuštene radnje da spriječite nastanak štete

Ribarska inspekcija Ministarstva poljoprivrede

Ministarstvo poljoprivrede nadležno je za niz inspekcija koje možete kontaktirati

Divlje vrste i njihovo korištenje

Uzimanje (sakupljanje) iz prirode i održivo korištenje zavičajnih divljih vrsta