Temeljne obveze poslodavaca iz područja zaštite na radu

Informirajte se o temeljnim obvezama poslodavaca iz područja zaštite na radu, o stručnim ispitima za stručnjaka zaštite na radu, te o pružanju prve pomoći radnicima na radu

Svaki poslodavac ima obvezu izrade procjene rizika, odnosno njezine izmjene i dopune u propisanim uvjetima. To može obavljati sam odnosno može dati na izradu ovlaštenoj osobi.

Svi poslodavci moraju na propisani način obavljati osposobljavanje radnika za rad na siguran način (osposobljavanje obavljaju sami poslodavci za svoje radnike ili im to obavljaju ovlaštene osobe).

Fizikalne čimbenike (mikroklima, buka i rasvjeta) i kemijske čimbenike (opasne radne tvari – prašine, plinovi, dimovi, biološki agensi i dr.) radnog okoliša periodički ispituju svake tri godine ovlaštene osobe, ako takva obveza proizlazi iz procjene rizika.
 
Popis ovlaštenih osoba možete vidjeti na stranicama Zavoda za unapređivanje zaštite na radu

Evidencije ovlaštenih osoba.
 

Stručni ispiti za stručnjaka zaštite na radu 

Stručne ispite za stručnjaka zaštite na radu (opći ili posebni, odnosno opći i posebni dio) moraju položiti stručnjaci zaštite na radu zaposleni kod poslodavaca, te stručnjaci zaštite na radu koji su zaposleni kod ovlaštenih osoba.

Stručni ispiti se prijavljuju na propisanom obrascu SIS-1, naslovljenim na "Služba za zaštitu na radu", Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb.

U prijavi je potrebno poslati:
  • ispunjeni obrazac
  • presliku diplome ili svjedodžbe o završenom obrazovanju
  • presliku izvatka iz sudskog registra poslodavca koji prijavljuje kandidata ili u kojoj kandidat radi.

Ostale informacije vezane za polaganje se mogu dobiti kod tajnica ispitne komisije na brojeve telefona:
  • 01/6109-236
  • 01/6106-311.

Cijena općeg ili posebnog dijela stručnog ispita je 560 kuna, a općeg i posebnog dijela stručnog ispita je 840 kuna.

Popis propisa koji je potrebno poznavati prilikom polaganja općeg odnosno općeg i posebnog dijela stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu možete pronaći u Pravilniku o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita

Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita.
 

Pružanje prve pomoći radnicima na radu 

Ako poslodavac zapošljava najmanje dva radnika po lokaciji i smjeni, na prvih 20 radnika jedan radnik mora biti osposobljen za pružanje prve pomoći te na svakih sljedećih 50 radnika još po jedan radnik. Navedeno osposobljavanje se može obavljati kod ovlaštenog specijalista medicine rada ili kod Hrvatskog crvenog križa.
 

Dodatne informacije:

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava - Zaštita na radu

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava - Smjernice i vodiči

Zakon o zaštiti na radu

Zavod za unapređivanje zaštite na radu

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu

 

Dokumenti