Pokretanje poslovanja u Hrvatskoj

Od 2. prosinca 2019. hrvatskim državljanima omogućeno je elektroničko pokretanje poslovanja d.o.o., j.d.o.o. i obrta

Ukoliko već imate registrirano sjedište u bilo kojoj državi Europskog gospodarskog prostora, imate slobodu prekograničnog pružanja usluga koja na privremenoj i povremenoj osnovi vrijedi za mnoge djelatnosti i profesije, bez obveze registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj. Uvijek imate i slobodu poslovnog nastana. Jedinstvena kontaktna točka za usluge pruža informacije o uvjetima poslovanja za poduzetnike, a tako nudi i odgovore kako pokrenuti posao u Hrvatskoj i pristupiti tržištu usluga.
 

Hrvatski državljani 

Hrvatskim državljanima omogućeno je elektroničko pokretanje poslovanja u obliku d.o.o., j.d.o.o. i obrta. Informacijski sustav START pruža uslugu po modelu sve na jednom mjestu. Pojednostavljena usluga pruža pozadinsko objedinjavanje dosadašnjih koraka u samo jednom, uz dostupnost u bilo koje vrijeme.
 
Bitno je snižen financijski trošak osnivanja d.o.o. Nema više bilježnika, punomoćnika, pečata i biljega. Sudska pristojba je upola niža kada se elektronički naplaćuje. Za d.o.o. može se početno uplatiti 1/4 temeljnog kapitala u iznosu od 5.000 HRK, dok se preostali iznos (do 20.000 HRK) mora u cijelosti uplatiti u roku od godine dana nakon registracije društva. Nema naknade za korištenje sustava, nema naknade bankama niti institucijama za cijeli niz potvrda koje su do sada bile potrebne. Poslovanje će biti pokrenuto u svega nekoliko dana. Osnivači mogu biti i dislocirani i svatko sa svoje adrese i iz svojega grada ispunjava svoj dio elektroničkog obrasca.
 
Za pokretanje e-usluge START potrebno je posjedovati e-osobnu iskaznicu te aktivan Osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani.
 
Javite nam koliko Vam je trebalo da pokrenete posao i Vaše korisničko iskustvo.
 
Nositelj uspostave sustava START je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.
 

EU/EEA + strani državljani

Obzirom da je START dostupan samo za hrvatske državljane, svi ostali trebaju registrirati posao uz podršku Hitro.hr servisa and javnog bilježnika.


Povezane e-usluge:

START - elektroničko pokretanje poslovanja