Osnivanje privatnih kazališta

Privatno kazalište možete osnovati kao ustanovu, umjetničku organizaciju i trgovačko društvo

Privatna kazališta mogu se osnivati kao ustanove, umjetničke organizacije i trgovačka društva, a mogu ih osnovati domaće i strane pravne i fizičke osobe.
 

Uvjeti za osnivanje

Prema Zakonu o kazalištima, pod uvjetima za osnivanje podrazumijeva se da kazališta raspolažu:
  • kazališnim prostorom funkcionalno pogodnim i opremljenim za izvođenje scenskih i glazbeno-scenskih djela
  • potrebnim umjetničkim osob­ljem
  • potrebnim organizacijskim i tehničkim radnicima.

Postojanje uvjeta za osnivanje utvrđuje županijski ured državne uprave nadležan za poslove kulture županije na čijem se području kazalište osniva, odnosno Gradski ured za kulturu Grada Zagreba.

Njihove kontakt-podatake možete pronaći na mrežnim stranicama Ministarstva uprave, Grada Zagreba te Ministarstva kulture i medija

Uredi državne uprave u županijama

Gradski ured za obrazovanje kulturu i sport Grada Zagreba

E-postupak za ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti u području kulture.

Kazališta i kazališne družine koje su osnovane kao ustanove i trgovačka društva upisuju se u sudski registar, a kazališta i kazališne družine osnovane kao umjetničke organizacije u Registar umjetničkih organizacija.
 

Upis u Očevidnik kazališta

Osnovana kazališta, kazališne družine i kazališne kuće upisuju se u Očevidnik kazališta pri Ministarstvu kulture i medija na temelju prijave za upis. Obrazac prijave možete preuzeti sa mrežnih stranica Ministarstva, kao i upute za e-postupak prijave upisa u Očevidnik kazališta.

Obrazac prijave za upis u Očevidnik kazališta.

Prijavu za upis podnosi intendant odnosno ravnatelj kazališta ili vršitelj dužnosti, odnosno privremeni intendant ili ravnatelj kazališta Ministarstva kulture i medija, putem županijskog ureda nadležnog za poslove kulture na čijem području kazalište ima sjedište odnosno ureda Grada Zagreba nadležnog za poslove kulture.

Očevidnik kazališta.
 

Dodatne informacije:

Zakon o kazalištima

Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva

Pravilnik o Očevidniku kazališta