Osnivanje odgojno-obrazovnih ustanova

Osnivanje dječjeg vrtića

Dječji vrtić mogu osnovati pravne i fizičke osobe nakon ispunjavanja uvjeta za obavljanje djelatnosti

Osnivanje privatnih osnovnih škola, srednjih škola i učeničkih domova u Republici Hrvatskoj

Privatna školska ustanova osniva se aktom o osnivanju a osnivači mogu biti fizičke i pravne osobe

Osnivanje ustanove za obrazovanje odraslih

Ustanova za obrazovanje odraslih  osniva se aktom o osnivanju, a osnivači mogu biti fizičke i pravne osobe