Vojni studijski programi

Ako se želite školovati kao stručni kadar za Oružane snage RH, upišite vojne studijske preddiplomske programe: vojno vođenje i upravljanje ili vojno inženjerstvo

Vojni studiji su preddiplomski sveučilišni studiji namijenjeni za obrazovanje budućih časnika Oružanih snaga Republike Hrvatske (OSRH). Razvijeni su u suradnji OSRH i Sveučilišta u Zagrebu, a prvostupnike po završetku ovih studija čeka siguran posao u postrojbama OSRH, na mjestima prvih časničkih dužnosti.

Radi se o sljedećim studijskim preddiplomskim programima:
  • studij Vojnog vođenja i upravljanja (VViU)
  • studij Vojnog inženjerstva (VI).Studijski programi traju četiri godine, a programi se, svaki pojedinačno, vrednuju s 240 ECTS bodova.

Vojno-obučni sadržaji provode se kroz vojne kampove, vojno-stručnu praksu i stažiranje.

Studentima su osigurani stipendija, smještaj i prehrana, literatura, vojna odora i sportska oprema te naknada putnih troškova.

Nastava za oba smjera izvodi se u prostorima Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman" u Zagrebu i nastavno-obučnim središtima i poligonima Oružanih snaga Republike Hrvatske, a manjim dijelom u posebno opremljenim učionicama i laboratorijima fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Na svakom studijskom programu upisuje se između 40 i 70 studenata, ovisno i u skladu s potrebama Ministarstva obrane.


Studij Vojnog vođenja i upravljanja (VviU)

Studij vojnog vođenja i upravljanja (VViU) primarno je usmjeren na društveno područje, a u program su, uz tipične akademske sadržaje, uključeni i cjeloviti vojnoobučni i vojnostručni sadržaji za postizanje traženih kompetencija za prvu časničku dužnost u Oružanim snagama RH.

Organizacijsku i administrativnu potporu za Vojno vođenje i upravljanje daje Fakultet političkih znanosti.

Nakon završetka studija Vojnog vođenja i upravljanja, stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik vojnog vođenja i upravljanja.


Studij Vojno inženjerstvo (VI)

Studij vojno inženjerstvo (VI) primarno je usmjeren na tehničko područje, a u program su, uz tipične akademske sadržaje, uključeni i cjeloviti vojnoobučni i vojnostručni sadržaji za postizanje traženih kompetencija za prvu časničku dužnost u Oružanim snagama RH.

Organizacijsku i administrativnu potporu studija za Vojno inženjerstvo daje Fakultet elektrotehnike i računarstva.

Nakon završetka studija Vojnog inženjerstva, stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik vojnog inženjerstva.


Uvjeti za upis

Uz kriterije uspjeha u srednjoj školi i na državnoj maturi, kandidati za oba studijska smjera trebaju ispuniti i određene zdravstvene, psihofizičke i sigurnosne kriterije, nužne za časničko zvanje.

Nakon upisa, a prije početka nastave, budući studenti koji upišu vojne studije bit će pozvani na Pripremni kamp, gdje će se upoznati s radom Oružanih snaga RH.


Profesionalni razvoj

U okviru profesionalnog razvoja, časnici se upućuju na slijedno više razine obrazovanja časnika i specijalističke tečajeve u zemlji i inozemstvu, čijim završetkom zadovoljavaju uvjete za promicanje u viši čin i na višu zapovjednu dužnost.

Diplomski studij može se nastaviti na HVU „Dr. Franjo Tuđman“ ili na nekom od sveučilišnih diplomskih programa na sveučilištu.

Detaljne informacije o novim studijskim programima možete dobiti na Hrvatskom vojnom učilištu "Dr. Franjo Tuđman" na tel. 01/378-6666 i e-mail: info.hvu.morh.hr, te na Sveučilištu u Zagrebu na tel. 01/456-7111 i e-mail: vojni@unizg.hr.


Dodatne informacije:

Sveučilište u Zagrebu - Vojni studijski programi

Ministarstvo obrane - Studijski programi


Studij Vojno pomorstvo

Studijski program Vojno pomorstvo (VP) petogodišnji je integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij namijenjen obrazovanju budućih časnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske.
Studijski program omogućuje obrazovanje i za potrebe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te Ministarstva unutarnjih poslova. Razvijen je u suradnji Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman” sa Sveučilištem u Splitu. Smjerovi studija su Vojna nautika, Vojno brodostrojarstvo i Vojna elektrotehnika.

Program je osmišljen tako da se studentima omogući stjecanje teorijskih i praktičnih znanja te poznavanje i razumijevanje stručnih i znanstvenih načela i postupaka važnih za pomorsku struku i pomorske vještine nužne u procesu upravljanja brodom: plovidbu, manevriranje, održavanje, rukovanje teretom te ostale postupke uređene Međunarodnom konvencijom (STCW) i drugim međunarodnim i nacionalnim standardima. Opće kompetencije koje kadeti stječu završetkom studijskog programa Vojno pomorstvo istovjetne su kao i na ostalim pomorskim fakultetima.

Nastavu izvode nastavnici Sveučilišta u Splitu zajedno s nastavnicima i vojnim stručnjacima Hrvatskoga vojnog učilišta i Ministarstva obrane. Nastava se izvodi u specijaliziranim učionicama i kabinetima Vojarne „Admiral flote Sveto Letica-Barba”– Pomorske baze „Lora” u Splitu te na Pomorskom fakultetu i Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu.

Sastavni dio studija su vojnostručna i plovidbena praksa. Tijekom vojnostručne prakse studenti ovladavaju vještinama vođenja, zapovijedanja i nadzora, rukovanja osobnim vatrenim naoružanjem, gađanjem i održavanjem oružja te orijentacijom u prostoru i okružju. Kroz plovidbenu praksu kadeti se upoznaju sa životom i radom na brodu kroz svakodnevne brodske aktivnosti. Plovidbena praksa provodi se na brodovima HRM-a i ostalim javnim brodovima.


Uvjeti upisa

Uvjeti upisa na studijski program Vojnog pomorstva su: završena četverogodišnja srednja škola, položena državna matura te posebni psihofizički, zdravstveni i sigurnosni uvjeti. Posebni uvjeti upisa propisani su Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske (NN 13/14, NN 134/15, NN 138/15), Pravilnikom o postupku privlačenja, oglašavanja i odabira za prijam u djelatnu vojnu službu i kadetsku službu (NN 158/13) i Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu (NN 42/14, NN 134/15, NN 109/16 i NN 97/17).


Mogućnost razvoja karijere

Studijski program Vojno pomorstvo traje 10 semestara ili pet godina, i njegovim završetkom stječe se najmanje 300 ECTS bodova. Završetkom studijskog programa dobiva se akademski naziv magistar/magistra, inženjer/inženjerka vojnog pomorstva: smjer vojne nautike, smjer vojnog brodostrojarstva i smjer vojne elektrotehnike. Studenti su stipendisti Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova ili Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Potpisivanjem ugovora s jednim od navedenih ministarstava studentima se nakon završetka studija osigurava zapošljavanje u ministarstvu s kojim je potpisan ugovor o stipendiji.
Stipendistima Ministarstva obrane RH osigurani su stipendija, smještaj, prehrana, obvezna literatura, vojna odora, sportska oprema, troškovi javnog prijevoza. Nakon završetka studijskog programa dodjeljuje im se prvi časnički čin te preuzimaju prvu časničku dužnost u postrojbama Oružanih snaga. Tijekom redovitog profesionalnog razvoja časnici se upućuju na više razine obrazovanja časnika i na specijalističke tečajeve u zemlji i inozemstvu. Njihovim završetkom stječu uvjete za promicanje u viši čin i postavljanje na više zapovjedne dužnosti.

Detaljne informacije o novom studijskom programu možete dobiti na Hrvatskom vojnom učilištu "Dr. Franjo Tuđman" na tel. 01/378-6666 i e-mail: info.hvu.morh.hr, te na Sveučilištu u Splitu – Pomorski fakultet na tel. 021/619-399 i e-mail: 
merica.sliskovic@pfst.hr

Dodatne informacije:
Sveučilište u Splitu – Pomorski fakultet

Ministarstvo obrane - Studijski programi