Hrvatski kvalifikacijski okvir

Ako upisujete studijski program s oznakom HKO-a, to je program osigurane relevantnosti i kvalitete

Slijedom uspostave Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (HKO) određeni obrazovni i studijski programi, odnosno kvalifikacije koje se njima stječu, nosit će oznaku HKO-a. Ako upisujete obrazovni ili studijski program s oznakom HKO-a, to je program osigurane relevantnosti (povezan s tržištem rada) i kvalitete (usklađen s vrednovanim standardima kvalifikacije).

HKO je okvir kojim se uređuje sustav kvalifikacija u Republici Hrvatskoj. U središtu su HKO-a ishodi učenja - dakle, kompetencije koje je osoba stekla učenjem i dokazala nakon postupka učenja. Svakoj kvalifikaciji stečenoj u Republici Hrvatskoj mjesto je određeno prema razini. Smještanje kvalifikacija na određenu razinu omogućuje da se kvalifikacije mogu uspoređivati i povezivati. HKO obuhvaća i cjelovite kvalifikacije, koje samostalno udovoljavaju uvjetima za pristupanje odgovarajućem tržištu rada i/ili nastavku obrazovanja, i djelomične kvalifikacije, koje uvjetima za pristupanje odgovarajućem tržištu rada i/ili nastavku obrazovanja odgovaraju ili kao dopuna, odnosno dodatak cjelovitim kvalifikacijama, ili uz jednu ili više drugih odgovarajućih djelomičnih kvalifikacija.

Središnje strateško tijelo Republike Hrvatske za razvoj HKO-a je Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala, koje prati i vrednuje učinke HKO-a u cijelosti i njegovih pojedinih elemenata, a stručna savjetodavna tijela su sektorska vijeća.

Radi osiguravanja kvalitete i transparentnosti primjene HKO-a uspostavljen je Registar HKO-a, u kojem će biti pohranjene informacije o obrazovnim i studijskim programima usklađenima s HKO-om, kao i standardima na kojima su utemeljeni.

Više o uspostavi i primjeni HKO-a možete doznati putem adrese elektroničke pošte hko@mzo.hr te na stranicama

Ministarstvo znanosti i obrazovanja - HKO

Hrvatski kvalifikacijski okvir