Vrste srednjih škola

Gimnazije vas pripremaju za nastavak obrazovanja, strukovne škole za uključivanje na tržište rada, a umjetničke škole vam omogućuju stjecanje znanja, vještina, sposobnosti i kreativnosti u umjetničkim područjima

Ovisno o vrsti obrazovnog programa, u Republici Hrvatskoj postoje tri vrste srednjih škola: 
  • gimnazije (opća, jezična, klasična, prirodoslovno-matematička, prirodoslovna, eksperimentalni program strukovne gimnazije: gimnazija održivog razvoja, tehnička, agro, zdravstvena, turistička i ekonomska)
  • strukovne škole
  • umjetničke škole (glazbena, plesna, likovna).
 

Gimnazijski programi

U gimnazijskim programima obrazovanja učenici razvijaju svoje interese i potrebe iz općega znanja što im prvenstveno predstavlja solidnu osnovu za nastavak obrazovanja na visokoškolskim ustanovama. U gimnazijama se, u pravilu, uče dva strana jezika te obvezno latinski jezik u prvom i drugom razredu. U gimnazijama se izvodi općeobrazovni nastavni plan i program u četverogodišnjem trajanju. Obrazovanje u gimnaziji završava obveznim polaganjem državne mature.
 

Strukovne gimnazije – eksperimentalni programi

U strukovnim gimnazijama učenici stječu specifične strukovne vještine i vrlo dobra općeobrazovna znanja koja predstavljaju osnovu za nastavak obrazovanja na visokoškolskim ustanovama. Karakteristika strukovnih gimnazijskih modula je fleksibilnost brzim tehnološkim promjenama i usuglašavanje s gospodarskim potrebama i potrebama tržišta rada. Strukovna gimnazija završava polaganjem državne mature.
 

Umjetničke škole

U umjetničkim školama izvodi se nastavni plan i program u četvorogodišnjem trajanju, a sastoji se od općeg i stučnog dijela. Završetkom umjetničkog obrazovanja učenik stječe znanja, vještine i kompetencije s kojima ima mogućnost uključivanja na tržište rada ili nastavak obrazovanja na visokoškolskim ustanovama.

Ako nakon završetka srednjoškolskog umjetničkog obrazovanja učenik želi nastaviti svoje obrazovanje na nekoj od visokoškolskih ustanova, polaže ispite državne mature.


Strukovni programi

Obrazovanjem u strukovnim programima stječu se znanja, vještine i kompetencije za obavljanje stručnih poslova i pružaju vam mogućnost uključivanja na tržište rada odmah po završetku srednje škole. Strukovni programi traju od jedne do pet godina, a uz određene uvjete možete nastaviti obrazovanje na  srednjoškolskoj i/ili visokoškolskoj razini.

Učenici koji su završili obrazovni program u trajanju od tri, četiri ili pet godina stječu srednju stručnu spremu, a učenici koji su završili obrazovni program u trajanju do dvije godine stječu nižu razinu srednjeg obrazovanja.

Srednje obrazovanje učenika u strukovnim programima završava izradom i obranom završnoga rada. Učenici u strukovnim programima obrazovanja koji traju najmanje četiri godine mogu polagati i ispite državne mature koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini.

 

Dodatne informacije:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja - Srednjoškolski odgoj i obrazovanje

Adresar srednjih škola

Adresar umjetničkih škola