Sufinanciranje projekata i programa pravnih osoba

Zaklada „Hrvatska za djecu“ (su)financira projekte i programe pravnih osoba putem javnog natječaja i/ili javnog poziva za podnošenje prijava. Na ovaj način dodjeljuju se novčane potpore za one projekte i programe koji su usmjereni na dobrobit djece i mladih te podršku istima kroz različite sadržaje koji su od vitalne važnosti za njihov rast i razvoj

Sve o financiranju programima i projektima pravnih osoba možete pronaći na poveznici Pravne osobe, dok se aktualni natječaji objavljuju na poveznici Pravne osobe - natječaji.

U godini u kojoj se raspisuje javni natječaj i/ili javni poziv, Zaklada može izravno (su)financirati projekte i programe pravnih osoba bez objavljivanja javnog poziva odnosno javnog natječaja. Ta vrsta financiranja moguća je, između ostalog, i za potrebe dodjele jednokratnih potpora male vrijednosti do 5.000,00 kn. Pravo na ovu potporu moguće je ostvariti jedanput godišnje ako pravna osoba do trenutka podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore nije od Zaklade „Hrvatska za djecu“ po drugim osnovama ostvarila potpore u ukupnom iznosu od 350.000,00 kn u istoj kalendarskoj godini. Više o istome možete pročitati na poveznici Dodjela jednokratnih potpora male vrijednosti.