Školovanje za zanimanje vatrogasac / vatrogasni tehničar

Vatrogasac /vatrogaskinja  i vatrogasni tehničar/ vatrogasna tehničarka možete postati ako ste punoljetni i ako ispunjavate određene uvjete

Programi obrazovanja za zanimanje vatrogasac i vatrogasni tehničar provode se redovitom nastavom - prekvalifikacijom nakon završene srednje škole u Vatrogasnoj školi - Ustanovi za obrazovanje odraslih sa sjedištem u Zagrebu, Selska 90A.
 
Nastavni programi traju 819 sati i provode se u poslovnim jedinicama Vatrogasne škole u Splitu i Rijeci. Aktualne su aktivnosti za otvaranje treće poslovne jedinice u Zagrebu.
 
Natječaji za upis u Vatrogasnu školu u pravilu se provode krajem kolovoza, a upis i početak nastave održavaju se u rujnu. Nastava završava u svibnju iduće kalendarske godine nakon čega slijedi obrana završnog rada.
 
Nastavni program obuhvaća predmete:
 • Kemija I
 • Kemija II
 • Vježbe iz kemije
 • Ustrojstvo zaštite od požara
 • Gorenje i gašenje
 • Protupožarna preventiva
 • Elektrotehnika
 • Zaštita od požara u graditeljstvu
 • Osnove strojarstva s tehničkim crtanjem
 • Vatrogasne sprave i oprema
 • Vatrogasne vježbe
 • Vatrogasna taktika s vježbama i topografija
 • Tehnička služba u vatrogastvu.

Tijekom nastave polaznici su dužni koristiti osobnu radnu i zaštitnu opremu
 
Školarina za programe u poslovnoj jedinici u Splitu iznosi 7.500,00 kn, a u poslovnoj jedinici u Rijeci iznosi 9.500,00 kn. Školarina je podložna promjenama i određuje se za svaku školsku godinu.
 

Uvjeti za upis

U program obrazovanja za zanimanje vatrogasac mogu se prijaviti kandidati koji su stekli srednju školsku (gimnazija) ili stručnu spremu trogodišnjeg ili četverogodišnjeg trajanja.
 
U program obrazovanja za zanimanje vatrogasni tehničar mogu se prijaviti kandidati koji su stekli srednju školsku (gimnazija) ili stručnu spremu četverogodišnjeg trajanja iz sljedećih područja rada: strojarstvo, brodogradnja, metalurgija, elektrotehnika, geologija, rudarstvo i nafta, poljoprivreda, veterina, šumarstvo, obrada drva, graditeljstvo, geodezija i građevinski materijali, cestovni promet, kemijska tehnologija, grafika, tekstil, obrada kože, optika i obrada stakla, unutarnji poslovi i zaštita, unutarnji transport, pomorski, riječni i lučki promet; PT promet, zračni promet, željeznički promet, zdravstvo.

Pravo na upis u nastavne programe imaju punoljetne i zdravstveno sposobne osobe s umijećem plivanja.
 

Potrebna dokumentacija

Pri upisu kandidati prilažu sljedeće dokumente:
 • svjedodžbu o završnom ispitu/radu, maturi ili državnoj maturi
 • razredne svjedodžbe srednje škole
 • rodni list
 • domovnicu
 • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za zanimanje vatrogasac / vatrogasni tehničar
 • policu osiguranja od mogućih lakših i težih povreda ili eventualnog smrtnog stradavanja.
 

Dodatne informacije:

Vatrogasna škola – Ustanova za obrazovanje odraslih