Školovanje za zanimanje vatrogasac / vatrogasni tehničar

Vatrogasac ili vatrogasni tehničar možete postati ako ste punoljetni i ako ispunjavate određene uvjete

Program obrazovanja za zanimanje vatrogasac/vatrogasni tehničar provodi se redovitim oblikom nastave. Ukupan fond sati za zanimanje vatrogasac iznosi 1058 sati, a za zanimanje vatrogasni tehničar 1171 sat.
 
Program izobrazbe izvodi se u dva dijela:
 • I. dio - STRUKOVNO-TEORIJSKA I PRAKTIČNA NASTAVA u trajanju od 270 sati se provodi u Vatrogasnoj školi Učilišta vatrogastva, zaštite i spašavanja Državne uprave za zaštitu i spašavanja. STRUKOVNA PRAKSA u trajanju od 350 sati provodi se u smjenskom sustavu rada (12-24-12-48) u prostorima javnih vatrogasnih postrojbi, stožernim društvima dobrovoljnih vatrogasnih društava koja imaju organizirano stalno dežurstvo, profesionalnim postrojbama u gospodarstvu te u odjelima Državne vatrogasne intervencijskim postrojbe DUZS-a. Nakon prvog dijela, prosuđuju se strukovne sposobnosti polaznika za vatrogasni poziv i nastavak daljnjeg obrazovanja.
 • II. dio - NASTAVA STRUKOVNIH SADRŽAJA za zanimanje vatrogasac u trajanju od 438 sati, a za zanimanje vatrogasni tehničar od 551 sat provodi se u Vatrogasnoj školi i sadrži sljedeće nastavne predmete:
  • Prva pomoć
  • Elektrotehnika
  • Zaštita od požara u graditeljstvu
  • Ustrojstvo zaštite od požara
  • Vatrogasna tehnika
  • Vatrogasne pumpe
  • Sprave za zaštitu dišnih organa
  • Gorenje i sredstva za gašenje
  • Primijenjena kemija s vježbama
  • Vatrogasna taktika i taktičke vježbe
  • Tehnička služba
  • Vatrogasne vježbe
  • Akcidenti s opasnim tvarima
  • Radovi na vodi i zaštita od poplava
  • Protupožarna tehnološka preventiva.

Tijekom nastave polaznici su dužni koristiti propisanu osobnu radnu i zaštitnu opremu koju osiguravaju sami te preuzimaju svu odgovornost za njihovu ispravnost.
 
Cijena programa izobrazbe za zanimanje vatrogasac iznosi 6000 kuna, a za zanimanje vatrogasni tehničar 6500 kuna po polazniku.
 

Uvjeti za upis

U program obrazovanja za zanimanje vatrogasac mogu se prijaviti kandidati koji su stekli srednju školsku (gimnazija) ili stručnu spremu trogodišnjeg ili četverogodišnjeg trajanja.
 
U program obrazovanja za zanimanje vatrogasni tehničar mogu se prijaviti kandidati koji su stekli srednju školsku (gimnazija) ili stručnu spremu četverogodišnjeg trajanja iz sljedećih područja rada: strojarstvo, brodogradnja, metalurgija, elektrotehnika, geologija, rudarstvo i nafta, poljoprivreda, veterina, šumarstvo, obrada drva, graditeljstvo, geodezija i građevinski materijali, cestovni promet, kemijska tehnologija, grafika, tekstil, obrada kože, optika i obrada stakla, unutarnji poslovi i zaštita, unutarnji transport, pomorski, riječni i lučki promet; PT promet, zračni promet, željeznički promet, zdravstvo.

Pravo na upis u programe izobrazbe za zanimanje vatrogasac /vatrogasni tehničar imaju samo punoljetne osobe.
 
Izbor kandidata obavlja se putem razredbenog postupka, koji se sastoji od:
 • psihologijske selekcije (psihologijsko testiranje i razgovor) 
 • provjere funkcionalnih i motoričkih sposobnosti (Cooperov test, skok u dalj s mjesta, "trbušnjaci", "sklekovi", skijaški čučanj) 
 • vrjednovanja općeg uspjeha na kraju svakog razreda srednje škole - prosjek.
 
Za upis u programe izobrazbe potrebno je umijeće plivanja.
 

Potrebna dokumentacija

Pri upisu kandidati prilažu sljedeće dokumente:
 • svjedodžbu o završnom ispitu/radu, maturi ili državnoj maturi
 • razredne svjedodžbe srednje škole
 • rodni list
 • domovnicu
 • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za zanimanje vatrogasac / vatrogasni tehničar, koje je izdao specijalist medicine rada
 • policu osiguranja od mogućih lakših i težih povreda ili eventualnog smrtnog stradavanja.
 

Dodatne informacije:

Državna uprava za zaštitu i spašavanje - Učilište vatrogastva, zaštite i spašavanja