Prijevoz učenika srednjih škola

Ministarstvo znanosti i obrazovanja za školsku godinu 2018./2019. godinu nastavlja s programom sufinanciranja/financiranja prijevoza redovitih učenika srednjih škola

Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola definirano je Odlukom o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2018./2019. te su utvrđeni kriteriji i način sufinanciranja troškova javnog linijskog prijevoza (autobusnog i željezničkog) redovitih učenika srednjih škola.

Ostvarivanje prava na prijevoz

Pravo na sufinanciranje 75% troškova međumjesnoga javnog prijevoza ostvaruju učenici koji su u školskoj godini 2018./2019. upisali i redovito pohađaju srednju školu na području Republike Hrvatske, koji kupuju mjesečnu kartu za korištenje sredstava redovitoga javnog prijevoza (autobus i vlak), a kojima udaljenost od adrese u mjestu prebivališta odnosno boravišta učenika do adrese u mjestu škole/praktične nastave i vježbi te stručne prakse iznosi više od pet (5) kilometara.
 
Pravo na financiranje 100% cijene mjesečne učeničke karte mjesnoga i međumjesnoga javnog prijevoza ostvaruju učenici koji su u školskoj godini 2018./2019. upisali i redovito pohađaju srednju školu na području Republike Hrvatske ako su članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade ili pomoći za uzdržavanje sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi.
 
Učenici kojima se učenički dom nalazi u mjestu različitom od mjesta školovanja ostvaruju pravo na sufinancirani odnosno financirani prijevoz od mjesta u kojem se nalazi učenički dom do mjesta u kojem se nalazi škola, a prema kriterijima iz Odluke Vlade.
 
Ako učenik ima mogućnost korištenja prijevoza vlakom i autobusom, Ministarstvo podmiruje trošak prijevoza vlakom ako je:
 • adresa u mjestu prebivališta odnosno boravišta učenika udaljena do dva (2) km od željezničke postaje
 • vozni red prilagođen održavanju nastave (redoviti dolazak u školu i povratak iz škole osigurava onaj javni prijevoznik kod kojeg je vozni red organiziran tako da vrijeme čekanja od dolaska u mjesto školovanja do početka nastave te vrijeme čekanja od završetka nastave do polaska redovite linije prema mjestu stanovanja učenika ne prelazi 45 minuta, a u slučaju potrebe za presjedanjem, vrijeme čekanja između dvije linije javnoga prijevoza ne smije biti dulje od 30 minuta). 

Učenici koji imaju prebivalište na otoku ostvaruju pravo na prijevoz na otoku i od otoka do kopna i s kopna na otok sukladno Zakonu o otocima.
 
 
Pravo sufinanciranja odnosno financiranja troškova javnoga prijevoza prema navedenim kriterijima NE OSTVARUJU učenici
 • koji su smješteni u učeničkome domu koji se nalazi u istome mjestu njegova školovanja
 • kojima se troškovi prijevoza u cjelini financiraju iz drugih izvora (učenici koji imaju prebivalište na otocima, programi jedinica lokalne i područne /regionalne/ samouprave i dr.)
 • koji su smješteni u privatnome smještaju u mjestu školovanja. 
 
Učenici umjetničkih škola
 
Pravo na sufinanciranje 75%, odnosno financiranje 100% troškova javnoga prijevoza sukladno Odluci ostvaruju redoviti učenici srednje umjetničke škole koji uz posebni stručni dio programa umjetničke škole u umjetničkoj školi pohađaju i općeobrazovni program.
 
Učenici koji uz posebni stručni dio programa umjetničke škole pohađaju i drugu srednju školu ostvaruju pravo na sufinanciranje, odnosno financiranje troškova javnoga prijevoza samo za jednu mjesečnu učeničku kartu po vlastitom izboru, a sukladno kriterijima iz Odluke.
 
Isto pravo ostvaruju učenici koji u jednoj umjetničkoj školi pohađaju posebni stručni dio programa i općeobrazovni program, a u drugoj umjetničkoj školi samo stručni dio programa (učenici koji pohađaju dvije umjetničke škole).
 
Učenici koji istodobno pohađaju osnovnu školu u kojoj stječu opće obrazovanje (redovitu školu) i srednju umjetničku školu, ostvaruju pravo na prijevoz sukladno Odluci.
 
 
Cijena učeničke mjesečne karte
 
A) Učenici koji sukladno Odluci ostvaruju pravo na sufinanciranje 75% troškova međumjesnoga prijevoza, ostvaruju pravo na sufinanciranje mjesečne karte za vlak ili autobus ako je cijena karte za autobus, uključujući i porez na dodanu vrijednost, veća od:
 • 549 kuna za relaciju manju ili jednaku od 10 km, sufinancira se 75% od 549 kuna
 • 793 kuna za relaciju veću od 10 km, a manju ili jednaku od 20 km, sufinancira se 75% od 793 kuna
 • 976 kuna za relaciju veću od 20 km, a manju ili jednaku od 30 km, sufinancira se 75% od 976 kuna
 • 1.159 kuna za relaciju veću od 30 km, a manju ili jednaku od 40 km, sufinancira se 75% od 1.159 kuna
 • 1.342 kuna za relaciju veću od 40 km, a manju ili jednaku od 50 km, sufinancira se 75% od 1.342 kuna
 • 1.586 kuna za relaciju veću od 50 km, sufinancira se 75% od 1.586 kuna. 
 
Ako je cijena mjesečne učeničke karte za autobus, uključujući i porez na dodanu vrijednost, veća od:
 • karte koju za mjesec plaćaju radnici, sufinancira se 75% cijene takve karte (radničke)
 • ukupnoga iznosa pojedinačnih dnevnih karata za dane pohađanja nastave u mjesecu, sufinancira se 75% ukupnoga iznosa pojedinačnih dnevnih karata za dane pohađanja nastave u mjesecu (uzimajući u obzir najpovoljniji iznos). 

B) Učenici koji sukladno Odluci ostvaruju pravo na financiranje 100% troškova mjesnoga i međumjesnoga prijevoza, ostvaruju pravo na financiranje pune mjesečne karte za vlak ili autobus neovisno o navedenim limitima.
 
Ako je cijena mjesečne učeničke karte za autobus, uključujući porez na dodanu vrijednost, veća od:
 • karte koju za mjesec plaćaju radnici, financira se 100% cijene takve karte (radničke)
 • ukupnoga iznosa pojedinačnih dnevnih karata za dane pohađanja nastave u mjesecu, financira se 100% ukupnoga iznosa pojedinačnih dnevnih karata za dane pohađanja nastave u mjesecu (uzimajući u obzir najpovoljniji iznos). 

Kombinirani prijevoz
 

A) Učenici koji sukladno Odluci ostvaruju pravo na sufinanciranje 75% troškova međumjesnoga prijevoza, a koji koriste dva međumjesna javna prijevoza u jednom odnosno istom smjeru, ostvaruju pravo na obje karte međumjesnoga javnog prijevoza (kombinirani prijevoz).
 
Učenicima koji koriste kombinaciju međumjesnoga i mjesnoga prijevoza, sufinancira se mjesečna učenička karta samo za međumjesni prijevoz.
 
Učenici koji putuju u školu s jednim prijevoznikom, a vraćaju se iz škole s drugim prijevoznikom, ostvaruju pravo na sufinanciranje jedne mjesečne karte po vlastitome izboru.
 
B) Učenici koji su članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade imaju pravo na financiranje 100% troškova prijevoza za odgovarajuće relacije na kojima koriste usluge mjesnoga i međumjesnoga prijevoza za vrijeme trajanja nastave.
 
 
Praktična nastava i vježbe te stručna praksa
 
Učenicima u programima čiji se veći dio izvodi u obliku praktične nastave i vježbi te drugim strukovnim programima sa stručnom praksom sufinancira se odnosno financira mjesečna karta odnosno pojedinačne karte za dane pohađanja praktične nastave i vježbi te stručne prakse u mjesecu, uzimajući u obzir najpovoljniji iznos. Navedeno se primjenjuje i u mjesecu srpnju.
 
Učenik za odlazak u školu i pohađanje praktične nastave i vježbi te stručne prakse ostvaruje pravo na sufinanciranje odnosno financiranje oba troška međumjesnoga javnog prijevoza sukladno Odluci.
 
U mjesecu kada učenik uz redoviti odlazak u školu pohađa i praktičnu nastavu i vježbe te stručnu praksu sufinancira se odnosno financira mjesečna, polumjesečna odnosno pojedinačne karte za dane pohađanja redovitoga odlaska u školu odnosno za dane pohađanja praktične nastave i vježbi te stručne prakse u mjesecu, uzimajući u obzir najpovoljniji iznos (kombinacije: mjesečna – mjesečna, mjesečna – polumjesečna, mjesečna – zbroj pojedinačnih karata, polumjesečna – polumjesečna, polumjesečna – zbroj pojedinačnih karata, zbroj pojedinačnih karata – zbroj pojedinačnih karata).
 

Prijevoz maturanata

Za prijevoz maturanata za dane polaganja ispita obveznoga dijela državne mature (gimnazijski programi) te maturanata u strukovnim programima za dane izrade i obrane završnoga rada, sufinancira/financira se najpovoljniji iznos (pojedinačne karte, polumjesečna ili mjesečna karta) za dane polaganja ispita obveznoga dijela državne mature odnosno za dane izrade i obrane završnoga rada.
 

Prijevoz učenika na dopunski rad

Učenicima koji  imaju obvezu pohađanja dopunskog rada, sufinancira/financira se najpovoljniji iznos (pojedinačne karte, polumjesečna ili mjesečna karta) za dane pohađanja dopunskog rada
 

Dodatne informacije:

Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2018./2019.