Srednjoškolski odgoj i obrazovanje

Odabir srednje škole

Pri odabiru srednje škole savjete i pomoć možete potražiti od nastavnika, stručnih službi škole ili Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. U odabiru srednje škole može vam pomoći i Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole

Potvrde za ostvarivanje prava na prijevoz učenika srednjih škola

Osobni podaci učenika prikupljaju se i obrađuju u skladu s općim propisima o zaštiti osobnih podataka
 

Upis u srednju školu

Pravo upisa u prvi razred srednje škole imaju svi kandidati nakon završenog osnovnog obrazovanja, pod jednakim uvjetima u okviru broja utvrđenog odlukom o upisu koju za svaku školsku godinu donosi ministar nadležan za obrazovanje

Vrste srednjih škola

Gimnazije vas pripremaju za nastavak obrazovanja, strukovne škole za uključivanje na tržište rada, a umjetničke škole vam omogućuju stjecanje znanja, vještina, sposobnosti i kreativnosti u umjetničkim područjima

Vrste strukovnih škola

Strukovni programi traju od jedne do pet godina. Njihovim završavanjem možete se uključiti na tržište rada ili uz određene uvjete nastaviti obrazovanje na srednjoškolskoj i na visokoškolskoj razini

Umjetničko obrazovanje

Srednje obrazovanje možete steći i u umjetničkim srednjim školama: likovnim, glazbenim i plesnim

Upis učenika u I. razred srednje škole u razredne odjele za športaše

Saznajte kako ostvariti dodatne bodove za upis u razredne odjele za športaše

Državna matura

U školskoj godini 2009./2010. u hrvatskim školama uspješno je, po prvi put, provedeno polaganje standardiziranog nacionalnog završnog ispita - državne mature

Učenički domovi

Polazite li srednju školu izvan mjesta stalnog boravka, možete za vrijeme školovanja stanovati u učeničkom domu i koristiti subvencionirani smještaj i prehranu

Prijevoz učenika srednjih škola

Ministarstvo znanosti i obrazovanja za školsku godinu 2018./2019. godinu nastavlja s programom sufinanciranja/financiranja prijevoza redovitih učenika srednjih škola

Pedagoške mjere u srednjoj školi

Učeniku koji se neprihvatljivo ponaša može biti izrečena pedagoška mjera opomene, ukora, opomene pred isključenje i isključenja iz škole

Školovanje za zanimanje policijskog službenika

Informirajte se o uvjetima i načinima školovanja za zanimanje policijskog službenika

Školovanje za zanimanje vatrogasac / vatrogasni tehničar

Vatrogasac /vatrogaskinja  i vatrogasni tehničar/ vatrogasna tehničarka možete postati ako ste punoljetni i ako ispunjavate određene uvjete