Vrtić u bolnici

Za djecu predškolske dobi koja imaju zdravstvenih problema, u partnerstvu dječjih vrtića i bolnica ustrojeno je pri bolnicama šest programa za bolesnu djecu u Zagrebu, Sisku, Zadru i Rijeci

Programi predškolskog odgoja mogu se ostvarivati kao kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi (igraonice) pri knjižnicama, zdravstvenim, socijalnim, kulturnim i sportskim ustanovama, udrugama, drugim pravnim osobama i fizičkim osobama-obrtnicima.

Za djecu predškolske dobi koja imaju zdravstvenih problema, u partnerstvu dječjih vrtića i bolnica ustrojeno je pri bolnicama u šest programa za bolesnu djecu u:
  • Zagrebu (Klinika za dječje bolesti Zagreb i KBC Zagreb)
  • Sisku (Opća bolnica „dr. Ivo Pedišić“)
  • Zadru (Opća bolnica u Zadar)
  • Rijeci (KBC Rijeka - Kantrida).

Dječji vrtić „Bukovac“ u suradnji s KBC Zagreb i Dječji vrtić „Izvor“ u suradnji s Klinikom za dječje bolesti Zagreb imaju ustrojene programe za bolesnu djecu u Zagrebu, takve programe provode i Dječji vrtić „Sisak Stari“ i Dječji vrtić „Sisak Novi“ u suradnji s Općom bolnicom „dr. Ivo Pedišić“ u Sisku.

Opća bolnica u Zadru ima također ustrojen program predškolskog odgoja za djecu u suradnji s Dječjim vrtićem „Sunce“, a u Rijeci Dječji vrtić „Rijeka“ ima program predškolskog odgoja u KBC Rijeka - Klinici za pedijatriju na Kantridi.
 
U programu za djecu s posebnim zdravstvenim potrebama ostvaruju se bitne zadaće:
  • stvaranje pozitivnog socio-emocionalnog okruženja odnosno odgojne sredine koja zadovoljava dječje potrebe o specifičnim bolničkim uvjetima
  • uz motorički i spoznajni razvoj, potrebno je utjecati i na sva druga područja razvoja kojima se važnost povećava paralelno s odrastanjem djeteta i time uspostavlja ravnotežu između djetetovih potreba i mogućnosti
  • pravilno i pravovremeno prepoznavanje i zadovoljavanje osobnih potreba podržavanjem razvoja samopouzdanja i samopoštovanja jačanjem socijalnih vještina
  • uvažavanje specifičnosti dobi, zdravstvenog stanja i individualnih potreba djece
  • primjerenim sadržajima utjecati na zadovoljavanje djetetovih potreba za govornim izražavanjem, stjecanjem novih znanja i kreativnošću
  • omogućiti članovima obitelji da nazoče radu s djecom i u njemu aktivno sudjeluju. 

Odgojiteljice provode odgojno-obrazovni rad s djecom od godine dana do polaska u školu. Osim u prostorima vrtića, rad se odvija, prema potrebi i individualno, uz krevet pacijenata na svim odjelima, u čekaonici-igraonici Dnevne onkološke bolnice, na Onkologiji u suradnji s radnim terapeutom odjela. Sve aktivnosti se odvijaju prema pedagoškom kurikulumu predškolskog odgoja, vodeći računa o zdravstvenom i psihološkom stanju pacijenata. Roditeljima i pacijentima je omogućena i besplatna posudba knjiga, društvenih igara i didaktičke opreme iz prostorija vrtića. U okviru djelatnosti Vrtića u bolnici, organizirane su i tkalačke radionice za djecu predškolskog i školskog uzrasta a svoje radove djeca nose kući kao suvenire i dokaz humanizirane bolnice.