Alternativni programi i vrtići

Programi odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi mogu se provoditi prema alternativnim koncepcijama Marije Montessori, Rudolfa Steinera, sestara Agazzi, Jurgena Zimmera, Reggio i dr. Upis djeteta u dječje vrtiće koji provode alternativne programe odluka je roditelja

Montessori pedagogija

Maria Montessori (1870.-1952.) je bila prva žena liječnica u Italiji. Alternativni odgojno-obrazovni program prema koncepciji Marije Montessori zasniva se na filozofiji razvoja djeteta prema kojoj pojedinac stječe praktična znanja u područjima života u kojima će sudjelovati i kao odrasla osoba. Ova koncepcija uvažava djetetovu potrebu za slobodom unutar granica te stavlja naglasak na brižljivo pripremljenu okolinu i aktivnosti koje razvijaju dječje psiho-fizičke sposobnosti. Usmjerena je na poticanje razvoja djetetove samomotivacije, samorazvoja i usavršavanja vlastitih sposobnosti. Dijete uči o samodisciplini te bitnim odrednicama demokracije otkrivanjem da je poštivanje drugih osoba i njihovih prava istoznačno osiguravanju poštivanja tih istih prava za samoga sebe.

U Republici Hrvatskoj djeluje pet dječjih vrtića koji ostvaruju programe rada s djecom predškolske dobi isključivo po načelima i pedagoškim pristupima Montessori pedagogije:
 • Dječji vrtić "Montessori", Zagreb
 • Montessori Dječji vrtić "Srčeko", Zagreb
 • Dječji vrtić "Montessori Dječja kuća", Split
 • Dječji vrtić "Mali cvijetak", Split
 • Dječji vrtić "Sunčev sjaj – Nazaret", Đakovo.

Alternativne odgojno-obrazovne programe prema koncepciji Marije Montessori provode i 24 redovita dječja vrtića:
 • Dječji vrtić "Vrbik", Zagreb (šest odgojnih skupina):
 • Dječji vrtić "Vjeverica", Zagreb (tri odgojne skupine):
 • Dječji vrtić "Jarun", Zagreb (dvije odgojne skupine)
 • Dječji vrtić "Zvjezdice mira", Rijeka (tri odgojne skupine):
 • Dječji vrtić "Bukovac", Zagreb (dvije odgojne skupine):
 • Program predškole pri Osnovnoj Montessori školi Barunice Dédée Vranyczany, Zagreb (jedna odgojna skupina):
 • Dječji vrtić "Jabuka", Zagreb (četiri odgojne skupine):
 • Dječji vrtić "Sopot", Zagreb (četiri odgojne skupine):
 • Dječji vrtić "Siget", Zagreb (jedna odgojna skupina):
 • Dječji vrtić "Duga", Zagreb (tri odgojne skupine):
 • Dječji vrtić "Maksimir", Zagreb (dvije odgojne skupine):
 • Dječji vrtić "Botinec", Zagreb (jedna odgojna skupina):
 • Dječji vrtić "Ciciban", Velika Gorica (jedna odgojna skupina):
 • Dječji vrtić "Biokovsko zvonce", Makarska (jedna odgojna skupina):
 • Dječji vrtić „Cvrčak“, Čakovec (jedna odgojna skupina):
 • Dječji vrtić "Sv. Leopold Mandić", Požega (jedna odgojna skupina):
 • Dječji vrtić "Požega", Požega (jedna odgojna skupina):
 • Dječji vrtić "Ivane Brlić Mažuranić", Slavonski Brod (jedna odgojna skupina):
 • Dječji vrtić “Cekin”, Slavonski Brod (četiri odgojne skupine):
 • Dječji vrtić "Izvor", Samobor (jedna odgojna skupina):
 • Dječji vrtić "Radost", Zagreb (jedna odgojna skupina):
 • Dječji vrtić Milana Sachsa, Zagreb (tri odgojne skupine):
 • Dječji vrtić Velika Gorica, Velika Gorica (dvije odgojne skupine):
 • Dječji vrtić Tatjane Marinić, Zagreb (jedna odgojna skupina). 

 

Waldorfska pedagogija (Rudolf Steiner)

 
Waldorfska pedagogija je koncept odgoja i obrazovanja koji se temelji na antropozofskim načelima Rudolfa Steinera. U dnevnom, tjednom i godišnjem ritmu izmjenjuju se različite aktivnosti: igra, obroci, odmaranje, umjetničke i radne aktivnosti. Igračke, namještaj i didaktički materijali prirodnog su podrijetla, oblikovani i obojeni tako da pružaju blage i nijansirane poticaje za zdrav razvoj osjetila. Time se u najranijoj dobi  potiče razvoj razumijevanja osnova ekologije. Sve aktivnosti i sadržaji imaju za cilj kod djeteta razviti aktivnu, nenasilnu i stvaralačku igru, izniklu iz same djetetove nutrine. Takva igra u svijetu odraslih odgovara ozbiljnom i kreativnom radu, nastalom iz pune slobode čovjeka.

Alternativne odgojno-obrazovne programe prema koncepciji Rudolfa Steinera  provodi pet waldorfskih dječjih vrtića u privatnom vlasništvu:
 • Waldorfski Dječji vrtić "Mala Vila", Rijeka:
 • Waldorfski Dječji vrtić "Iskrica", Split:
 • Waldorfski Dječji vrtić "Mala Vila", Zagreb:
 • Waldorfski Dječji vrtić "Trnoružica", Vinkovci:
 • Waldorfski Dječji vrtić "Neven", Samobor.
 
Dječji vrtići "Poletarac" u Zagrebu, "Pikulica" u Zagrebu i "Čakovec" u Čakovcu provode programe prema koncepciji Rudolfa Steinera u jednoj odgojnoj skupini.
 

Agazzi pedagogija

Ova odgojno-obrazovna koncepcija je nastala kao rezultat proučavanja i odgojno-obrazovnog rada sestara Rose i Caroline Agazzi i njihovog učitelja Pietra Pasqualija unutar društveno-kulturološkog konteksta u kojemu su djelovali krajem 19. stoljeća. Osnovna karakteristika Agazzi pedagogije je stavljanje djece i njihovih potreba u središte pozornosti.  Agazzi koncepcija se temelji na izgradnji bliskog odnosa između djeteta i odgojitelja, ali i na suradnji i zajedništvu svih ostalih sudionika odgojno-obrazovnog procesa. U odgojno-obrazovnom radu koriste se konkretni materijali te sredstva iz prirodnog okruženja.
U Križevcima djeluje Dječji vrtić "Zraka sunca" u kojem se ostvaruje pedagogija zajedništva sestara Agazzi koje je utemeljila Kiara Lubich.
 

Dodatne informacije:

Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole

Ministarstvo znanosti i obrazovanja - Popis dječjih vrtića u Republici Hrvatskoj