Promjena škole

Dijete u pravilu upisujete u najbližu osnovnu školu, ali ga - uz odobrenje ravnatelja - možete upisati u drugu školu

Dijete, u pravilu, upisujete u najbližu osnovnu školu, ali ga - uz odobrenje ravnatelja - možete upisati u drugu školu.
 
Pri polasku djeteta u školu, obvezni ste ga upisati u najbližu osnovnu školu prema adresi stanovanja. U drugu osnovnu školu možete ga upisati uz odobrenje ravnatelja te škole, ali samo ako to ne izaziva povećanje broja razrednih odjela. Nakon upisa, obvezni ste izvijestiti školu kojoj vaše dijete pripada prema upisnom području da ste izabrali drugu školu.
 
Dijete možete upisati u školu kojoj ne pripada prema upisnom području u slučaju:
  • da je vašem djetetu utvrđen poseban program školovanja za djecu s teškoćama
  • da ga upisujete u školu kojoj je osnivač vjerska zajednica
  • da ga upisujete u školu kojoj je osnivač druga pravna ili fizička osoba („privatna škola“).


Prelazak u drugu školu

Redoviti učenik može tijekom obrazovanja promijeniti upisani program u istoj ili drugoj školi, odnosno prijeći iz jedne u drugu školu koja ostvaruje isti obrazovni program, najkasnije do početka drugog polugodišta.
 
Iznimno, ako ste se preselili iz jednog mjesta u drugo, škola koja u tom drugom mjestu ostvaruje isti obrazovni program dužna je upisati vaše dijete i nakon kraja prvog polugodišta.
 
Na zahtjev roditelja, odluku o promjeni programa u drugoj školi, odnosno o prelasku iz jedne u drugu školu koja provodi isti obrazovni program, donosi učiteljsko vijeće vodeći računa o tome da odluka ne utječe na kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa, uz poštivanje propisanih pedagoških standarda.
 
Učenik prelazi iz jedne škole u drugu koja ostvaruje isti obrazovni program na temelju prijepisa ocjena. Škola iz koje učenik odlazi izdaje prijepis ocjena i ispisuje učenika u roku od sedam dana od dana primitka obavijesti o upisu u drugu školu.
 
Kada je učeniku izrečena pedagoška mjera preseljenja u drugu školu, osnovna škola obavještava ured državne uprave u županiji, odnosno Gradski ured za obrazovanje koji je dužan u roku od sedam dana odrediti osnovnu školu u kojoj učenik nastavlja školovanje. Taj se učenik, u pravilu, seli u školu čije upisno područje graniči s upisnim područjem škole koju je prije toga pohađao.
 

Priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija

Ako je vaše dijete osnovnu školu, razred, polugodište ili neko drugo razdoblje osnovne škole završilo u inozemstvu, školovanje u Republici Hrvatskoj može nastaviti nakon priznavanja stečenih inozemnih obrazovnih kvalifikacija.
 
Postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije, a u svrhu nastavka daljnjeg osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, vodi školska ustanova kojoj ćete kao roditelj/staratelj podnijeti zahtjev za nastavkom obrazovanja.
 
Stručni tim škole utvrdit će je li djetetu potrebna posebna pomoć za uključivanje u sustav osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.
 
Ako vaše dijete ne zna ili se nedostatno služi hrvatskim jezikom, temeljem prijedloga stručnog povjerenstva škole i provedenog utvrđivanja razine znanja hrvatskoga jezika, vaše dijete može biti uključeno u pripremnu ili dopunsku nastavu učenja hrvatskog jezika.