Prehrana i prijevoz učenika

Osnovne škole dužne su organizirati prehranu učenika dok borave u školi, u skladu s propisanim normativima. Osiguravanje prijevoza učenika osnovnih škola obveza je jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Subvencionirana prehrana

Svaka bi osnovna škola trebala osigurati prehranu za svoje učenike dok borave u školi. Tjedni jelovnik objavljuje se na školskoj oglasnoj ploči, a prehrana se izvodi u blagovaonici. U cilju očuvanja zdravlja učenika, u školi se ne mogu nuditi brza hrana i gazirana pića. Vaše dijete ima pravo na zdravu prehranu koja je utvrđena normativima:

Normativi za prehranu učenika u osnovnoj školi.

Učenicima, koji su uključeni u produženi boravak ili cjelodnevnu nastavu, potrebno je osigurati minimalno 30 minuta za objed.
 
Kako o organiziranju prehrane za učenike odlučuju same osnovne škole, odnosno općine i gradovi koji ih osnivaju, situacija se u praksi znatno razlikuje od škole do škole. Tamo gdje je prehrana učenika organizirana, sredstva se osiguravaju iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a dio troškova snose i roditelji.
 

Organizirani prijevoz

Prijevoz do škole i od škole organizira se za učenike osnovnih škola od 1. do 4. razreda koji žive u naseljima udaljenim od škole više od tri kilometra, kao i za učenike od 5. do 8. razreda koji žive u naseljima udaljenima od škole više od pet kilometara.
 
Ako vaše dijete u školu putuje iz naselja bez javnog prijevoza ili mora koristiti prometnice bez nogostupa, prijevoz se zbog sigurnosti učenika može organizirati bez obzira na udaljenost od škole.
 
Ako se učenik osnovne škole upiše u školu izvan upisnoga područja, osnivač nije dužan snositi troškove prijevoza. To znači da ćete vi, kao roditelji/skrbnici, troškove prijevoza snositi sami.
 

Prijevoz učenika s teškoćama u razvoju

Za sve učenike s teškoćama u razvoju prijevoz se osigurava bez obzira na udaljenost od škole, a u to je uključen i pratitelj učenika kada je isti nužan zbog vrste i stupnja teškoće. Troškovi prijevoza za učenike s teškoćama u razvoju i njihove pratitelje plaćaju se iz državnog proračuna.