Osnovno obrazovanje

Osnovna škola

Osnovno školovanje obvezno je i besplatno za svu djecu u dobi od šeste do 15. godine, a za djecu s većim teškoćama u razvoju do 21. godine života. Kao roditelj za svoje dijete imate pravo izabrati vrstu, oblik i metode osnovnog školovanja

Upis u prvi razred

Dijete ste obvezni upisati u školu ako je do 1. travnja tekuće godine navršilo šest godina. Za nešto mlađe dijete možete tražiti prijevremeni upis, a polazak u školu možete odgoditi samo ako dijete ima većih zdravstvenih teškoća

Prehrana i prijevoz učenika

Prijevoz se organizira za učenike od 1. do 4. razreda koji žive najmanje tri kilometra od škole i za učenike od 5. do 8. razreda koji su udaljeni više od pet kilometara, dok se prehrana organizira ovisno o mogućnostima škole

Ocjenjivanje i provjere znanja

Učenici jednog razreda ne smiju pisati više od jednog testa dnevno, niti više od četiri tjedno. Usmene provjere znanja mogu se provoditi na svakom satu bez najave

Izvanučionička nastava i druge odgojno-obrazovne aktivnosti izvan škole

Izvanučionička nastava i druge odgojno-obrazovne aktivnosti poseban su oblik nastave koji vašem djetetu omogućuje poučavanje i učenje na posebno odabranim prirodnim odredištima

Nastava u kući i zdravstvenoj ustanovi

Ako vaše dijete zbog većih motoričkih teškoća, kronične bolesti ili oporavka kod kuće ne polazi nastavu, škola će organizirati nastavu u vašem domu. U zdravstvenim ustanovama u kojima se liječi veći broj djece organizirana je i tzv. nastava u zdravstvenoj ustanovi

Promjena škole

Dijete u pravilu upisujete u najbližu osnovnu školu, ali ga - uz odobrenje ravnatelja - možete upisati u drugu školu

Pedagoške mjere u osnovnoj školi

Učeniku koji se neprihvatljivo ponaša može biti izrečena pedagoška mjera opomene, ukora, strogog ukora ili preseljenja u drugu školu

Osnovno obrazovanje odraslih

Osobe starije od 15 godina koje nisu završile osnovnu školu mogu to učiniti besplatno, a prijavljuju se pri nadležnom uredu državne uprave