Obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina

Predškolsko, osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina

Odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina sastavni je dio cjelokupnog sustava odgoja i obrazovanja te se temeljni dokumenti obrazovne politike odnose i na ovaj segment obrazovnoga sustava

Odgoj i obrazovanje pripadnika romske nacionalne manjine

Nacionalna strategija za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine temeljni je dokument koji definira aktivnosti kojima se osigurava jednak pristup obrazovanju pripadnicima romske nacionalne manjine